11:50 07/07/2022 GMT+7
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam
Sáng ngày 06/7/2022, tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các vụ chuyên môn thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo 103 Trung ương về xây dựng “ Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”, sáng ngày 06/7/2022, tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các vụ chuyên môn thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Hội Luật gia có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị  Kim Thanh trình bày tóm tắt báo cáo Kết quả hoạt động và tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua. Báo cáo nêu rõ, Hội Luật gia Việt Nam luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc sơ kết, tổng kết công tác để đánh giá những ưu điểm, hạn chế nhằm kịp thời chấn chỉnh. Các ban đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Thủ tướng Chính phủ về công tác của Hội một cách nghiêm túc và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội. Nhìn chung, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội trong tình hình mới. Hoạt động của các cấp Hội đã gắn kết hơn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở nên đã đóng góp thiết thực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội Luật gia được chính quyền và nhân dân tin cậy, uy tín và vị thế của Hội ngày càng được nâng cao.

Chủ trì hội nghị


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và tình hình hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, trong đó tập trung vào các vấn đề như: kinh phí, chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội; việc thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí (theo Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới)…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền cho biết, vừa qua, Hội đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 01/7/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định Hội Luật gia Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, trong đó mang đậm tính chất chính trị, là Hội được Đảng, Bác Hồ thành lập và giao nhiệm vụ. Đồng chí cũng kiến nghị Đoàn giám sát có ý kiến để Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ tiếp tục giao việc, giao nhiệm vụ; đồng thời có chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác Hội.

 

Đồng chí Võ Văn Dũng kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Hội và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị, ngoài những nhiệm vụ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ và những nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, Hội cần chủ động nghiên cứu, rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập về chính sách, pháp luật hiện hành để kiến nghị Đảng, nhà nước sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 


Vũ Mai

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD