13:26 21/11/2023 GMT+7
Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An
Chiều 14/11, Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Luật gia tỉnh.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc


Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nghệ An luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14/CT-TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 1363-CV/TU, ngày 15/9/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị.

 

Đại diện Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc


Trong đó, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Luật gia tỉnh củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; lãnh đạo Hội Luật gia các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.

Hội Luật gia tỉnh Nghệ An có hệ thống tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, chi hội cấp xã và các chi hội trực thuộc tỉnh ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An có 2.450 hội viên (tỷ lệ tập hợp 85%), trong đó có 838 hội viên đã được cấp thẻ, chiếm 34%.

 

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc


Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân còn mang tính thời vụ, thiếu chủ động, chưa đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Chưa xây dựng được các mô hình “Dân vận khéo” trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc góp ý kiến xây dựng các dự án luật có lúc chưa kịp thời. Công tác hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về Hội còn nhiều hạn chế, thiếu tính chủ động nên chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của Hội.

 

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi về việc kiện toàn đội ngũ, biên chế, hỗ trợ kinh phí cho Hội Luật gia tỉnh Nghệ An


Qua thảo luận, các ý kiến phát biểu làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát triển về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành của tỉnh để đưa ra những giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để phát huy hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, đồng chí nhấn mạnh Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 14 - CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Hội Luật gia; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Luật gia.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp và hội viên trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng, góp ý kiến xây dựng dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải cơ sở, phản biện xã hội…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức đại hội Hội các cấp, Đại hội Hội Luật gia tỉnh Nghệ An lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tiến độ, hướng tới Đại hội toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội Luật gia tỉnh; đồng thời giúp Hội hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia tỉnh; giao thêm những nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Hội Luật gia tỉnh.

 

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi về việc bố trí kinh phí hoạt động của Hội Luật gia tỉnh


Liên quan đến các đề xuất của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu báo cáo đề xuất với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam có biện pháp, hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

P.V

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD