Thứ sáu, 19/10/2018, 20:16 GMT+7
Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
Sáng 18/8/2017, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư và chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc


Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An và đại diện một số Sở, Ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Quốc Hào, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Thông, đồng chí Hoàng Quốc Hào, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Báo cáo nêu rõ: Từ khi có 02 văn bản nói trên, hoạt động của Hội Luật gia tỉnh đã được củng cố và có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực như: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Cụ thể, đến nay có 3 hội cấp huyện và 2 chi hội cấp tỉnh được thành lập mới, đưa tổng số các tổ chức hội trực thuộc lên 29 đơn vị, gồm: 19 hội luật gia huyện, thành phố, thị xã và 10 chi hội luật gia trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh. Có 115 chi hội cơ sở với tổng số 1.950 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 3.540 vụ việc với 4.348 lượt người, trong đó tư vấn miễn phí là 3.426 vụ việc. Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên tòa 30 vụ việc; Đại diện ngoài tố tụng 27 vụ việc; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 720 phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn, sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại trại giam đóng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Liên đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, địa phương tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động.

Tuy nhiên, hoạt động Hội vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của cấp uỷ đối với các cấp hội chưa thật sự sâu sát, thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội trực thuộc chưa đồng đều, một số đơn vị chưa gắn hoạt động của Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa chủ động tổ chức các hoạt động của Hội với vai trò chủ trì, chủ lực mà chủ yếu còn phụ thuộc, tham gia trong vai trò phối hợp các hoạt động do cơ quan tư pháp và các cơ quan khác chủ trì, tổ chức. Hội chưa chủ động tạo ra nguồn thu để bảo đảm hoạt động, chủ yếu vẫn do hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước. Công tác tổng hợp, thống kê của các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo, thông tin không đầy đủ, thường xuyên;… Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nói trên, theo lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An là do vai trò, trách nhiệm Ban chấp hành, một số cán bộ lãnh đạo hội chưa thực sự tâm huyết, năng động, chưa lôi cuốn, phát huy khả năng, vai trò của hội viên tham gia công tác Hội. Kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cán bộ làm công tác hội còn hạn chế, ảnh hưởng không ít đến việc tổ chức các hoạt động của hội…

 

Đồng chí Hồ Bá Võ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An phát biểu 


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Bá Võ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An nêu rõ những khó khăn mà Hội Luật gia tỉnh đang gặp phải như kinh phí rất hạn chế, khoảng 200 triệu/năm, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của Hội. Bản thân là Phó Chủ tịch Hội nhưng chỉ được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng tiền điện thoại; cơ sở vật chất thiếu, dẫn đến hoạt động chuyên môn mang nặng tính hình thức, chưa hiệu quả. Đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Hội hơn nữa, cụ thể: Hỗ trợ tỉnh Hội thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý; hỗ trợ nhiều hơn nữa về kinh phí để Hội có điều kiện hoạt động hiệu quả hơn; bổ sung thêm 01 biên chế (hiện nay Hội chỉ có 01 biên chế) để có cán bộ làm việc…

 

Đồng chí Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Phó Chánh Văn phòng TW Hội phát biểu


Đồng chí Vũ Thế Lân cho rằng, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An có số lượng Hội viên đông đảo, với gần 2000 hội viên, thuộc nhóm 9 đơn vị có số lượng Hội viên đông nhất cả nước. Tuy nhiên, hoạt động lại chưa hiệu quả do nguồn kinh phí quá thấp, thiếu nhân lực và điều kiện hoạt động. Đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để Hội có điều kiện hoạt động và phát triển.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu


 Thay mặt Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Công Phàn ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, Hội Luật gia Việt Nam luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động và phát triển. Do vậy, nhiều cấp hội phát triển tốt. Tuy nhiên, Kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An còn rất khiêm tốn so với yêu cầu. Đồng chí mong rằng, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành trong tỉnh, quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để Hội Luật gia tỉnh có điều kiện phát triển. Đồng chí cũng đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong hoạt động, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền những đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ của hội để tạo nguồn kinh phí hoạt động.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Nghệ An phát biểu


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ còn nhiều việc Hội Luật gia tỉnh làm chưa tốt như: công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia đóng góp, xây dựng văn bản pháp luật… Đồng chí đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần chủ động lồng ghép hoạt động của Hội với hoạt động của các sở, ngành để tham gia các đề án, dự án nhằm tạo được nhiều việc làm và nâng cao chất lượng hoạt động. Tỉnh ủy sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan, nghiên cứu, đề xuất sao cho phù hợp; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Hội Luật gia tỉnh nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị của Tỉnh ủy đối với công tác của Hội Luật gia tỉnh; đồng thời nhất trí với đề xuất của Hội Luật gia tỉnh là cấp ủy Đảng sẽ sắp xếp thời gian định kỳ để nghe báo cáo hoạt động của Hội để chỉ đạo kịp thời công tác Hội./.

Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2330023390
EUR26553.7826870.61
AUD16403.4716682.61