11:34 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA V

(Bầu ngày 01/7/1974)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Hoàng Quốc Việt

Phó Chủ tịch

3

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

4

Vũ Đình Hòe

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Văn Chi

Tổng Thư ký

6

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Tổng thư ký

7

Đinh Gia Trinh

Phó Tổng thư ký

8

Nguyễn Trường Châu

Phó Tổng thư ký

9

Nguyễn Trác

Ủy viên Thư ký

10

Tạ Như Khuê

Ủy viên Thư ký

11

Nguyễn Văn Lưu

Ủy viên Thư ký

12

Dương Văn Đàm

Ủy viên Thư ký

13

Phan Hữu Chi

Ủy viên Thư ký

14

Phùng Văn Tửu

Ủy viên

15

Trần Kiêm Lý

Ủy viên

16

Nguyễn Huỳnh

Ủy viên

17

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD