11:32 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA III

(Bầu ngày 26/3/1960)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Vũ Đình Hòe

Phó Chủ tịch

3

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Huy Mẫn

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Chủ tịch

6

Trần Công Tường

Tổng Thư ký

7

Bùi Lâm

Phó Tổng thư ký

8

Đinh Gia Trinh

Phó Tổng Thư ký

9

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Tổng Thư ký

10

Bùi Thị Cẩm

Thư ký

11

Đỗ Xuân Sảng

Thư ký

12

Trương Tấn Phát

Thư ký

13

Bùi Chân Phương

Thư ký

14

Dương Văn Đàm

Thư ký

15

Nguyễn Trác

Thư ký

16

Tạ Như Khuê

Thư ký

17

Nguyễn Thông Vinh

Ủy viên

18

Diệp Ba

Ủy viên

19

Trần Đức Thượng

Ủy viên

20

Hồ Đắc Diễm

Ủy viên

21

Vũ Trọng Khánh

Ủy viên

22

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

23

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên

24

Trần Văn Khương

Ủy viên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD