Thứ sáu, 16/04/2021, 09:55 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA II

(Bầu ngày 26/3/1957)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Vũ Đình Hòe

Phó Chủ tịch

3

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Huy Mẫn

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Chủ tịch

6

Trần Công Tường

Tổng Thư ký

7

Bùi Lâm

Phó Tổng thư ký

8

Đinh Gia Trinh

Phó Tổng Thư ký

9

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Tổng Thư ký

10

Bùi Thị Cẩm

Thư ký

11

Lê Văn Chất

Thư ký

12

Trương Tấn Phát

Thư ký

13

Đỗ Xuân Sảng

Thư ký

14

Dương Văn Đàm

Thư ký

15

Nguyễn Trác

Thư ký

16

Tạ Như Khuê

Thư ký

17

Vũ Thị Hiền

Thư ký

18

Diệp Ba

Ủy viên

19

Phạm Ngọc Thuần

Ủy viên

20

Vũ Trọng Khánh

Ủy viên

21

Hồ Đắc Diễm

Ủy viên

22

Đỗ Đức Dục

Ủy viên

23

Đào Bá Cường

Ủy viên

24

Phan Huy Xương

Ủy viên

25

Phùng Trọng Minh

Ủy viên

26

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

27

Phan Vĩnh Minh

Ủy viên

28

Hoàng Ngọc Trung

Ủy viên

29

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên

 

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,950.0023,160.00
EUR26,775.7828,174.59
AUD17,429.6418,157.65