Thứ sáu, 16/04/2021, 08:17 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa I

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA I

(Bầu ngày 29/3/1955)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Vũ Đình Hòe

Phó Chủ tịch

3

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Huy Mẫn

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Chủ tịch

6

Trần Công Tường

Tổng Thư ký

7

Bùi Lâm

Phó Tổng thư ký

8

Đinh Gia Trinh

Phó Tổng Thư ký

9

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Tổng Thư ký

10

Bùi Thị Cẩm

Thư ký

11

Lê Văn Chất

Thư ký

12

Trương Tấn Phát

Thư ký

13

Đỗ Xuân Sảng

Thư ký

14

Dương Văn Đàm

Thư ký

15

Tạ Như Khuê

Thư ký

16

Vũ Thị Hiền

Thư ký

17

Diệp Ba

Ủy viên

18

Phạm Ngọc Thuần

Ủy viên

19

Vũ Trọng Khánh

Ủy viên

20

Hồ Đắc Diễm

Ủy viên

21

Đỗ Đức Dục

Ủy viên

22

Đào Bá Cường

Ủy viên

23

Phan Vĩnh Minh

Ủy viên

24

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,950.0023,160.00
EUR26,775.7828,174.59
AUD17,429.6418,157.65