17:55 23/09/2014 GMT+7
Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH,

PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HLGVN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

(Bầu ngày 20 tháng 9 năm 2014)

 

I. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền. 

II. Các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1 Dương Thành Bắc Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
 2

Phan Chí Hiếu

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội

 3

Nguyễn Doãn Khánh

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

 4

Trần Công Phàn

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

 5

Nguyễn Sơn

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

 6

Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam

 7

Lê Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế Hội Luật gia Việt Nam

 

III. Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XII: 24 Ủy viên.

1. Khối các tỉnh/thành hội 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 1

Trần Dũng Anh 

Chủ tịch Hội Luật gia Kiên Giang,

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Phú Quốc

 2

Võ Thị Kim Hồng

Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

 3

Nguyễn Bá Sơn

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng,

Giám đốc Sở Tư pháp

 4

Nguyễn Hồng Tuyến 

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội

 5

Lê Xuân Thân

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 6

Trần Ngọc Vinh 

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng,

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

2. Khối Bộ, Ban, Ngành và Chi hội luật gia trực thuộc  

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 7

Nguyễn Ngọc Anh

Chi hội trưởng CHLG Bộ Công an;

Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an

 8

Dương Thành Bắc

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

 9

Phan Chí Hiếu 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

 10

Phạm Tuấn Khải

Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ

 11

Nguyễn Doãn Khánh 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

 12

Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

 13

Quản Văn Minh 

Chi hội trưởng CHLG - Giám đốc Công ty Luật số 5 Quốc gia

 14

Trần Công Phàn 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

 15

Mai Hồng Quỳ

Chi hội trưởng CHLG - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

 16

Nguyễn Sơn 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

 17

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Chi hội trưởng CHLG - Giám đốc Công ty Invenco

 

3. Khối cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc  

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 18

Dương Đình Khuyến 

Trưởng  Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý Hội Luật gia Việt Nam

 19

Trần Đức Long

Chánh Văn Phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

 20

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

 21 Nguyễn Thị Sơn Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế
 22

Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

 23

Lê Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế Hội Luật gia Việt Nam

 24

Nguyễn Tiến Thanh 

Tổng Biên tập Báo Đời sống và Pháp luật

 

IV. Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII: 111 Ủy viên. 

1. Khối cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.

Võ Việt Hà 

Phó Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý HLGVN, Giám đốc Trung tâm TVPL Phụng Công

 2.

Khuất Duy Kim Hải 

Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản Hồng Đức

 3.

Lê Hồng Hạnh 

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và phát triển,

Viện trưởng Viện Pháp luật và kinh tế Asean

 4.

Nguyễn Văn Huệ 

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật HLGVN

 5.

Dương Đình Khuyến

Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý Hội Luật gia Việt Nam

 6.

Trần Đức Long

Chánh Văn Phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

 7.

Lê Thị Mai Phương

Chi hội trưởng CHLG - Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý

 8.

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

 9.

Nguyễn Thị Sơn

Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế

10.   

Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

11.   

Nguyễn Văn Tuân 

Giám đốc Trung tâm TVPL Việt Nga

12.   

Lê Anh Tuyến 

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

13.   

Lê Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế Hội Luật gia Việt Nam

14.   

Nguyễn Tiến Thanh

Chi hội trưởng CHLG - Tổng Biên tập Báo Đời sống và pháp luật

15.   

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế HLGVN

16.   

Đặng Đình Thịnh 

Chi hội phó CHLG - Giám đốc Trung tâm TVPL tại TP. Hồ Chí Minh

17.   

Trịnh Thị Lê Trâm

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS

 

2. Khối Bộ, Ban, Ngành và Chi hội Luật gia trực thuộc

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương

18.   

Dương Thành Bắc

Trợ lý Chủ tịch nước – Văn phòng Chủ tịch nước

19.   

Phan Chí Hiếu 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

20.   

Phạm Tuấn Khải

Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ

21.   

Nguyễn Doãn Khánh 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

22.   

Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

23.   

Trần Công Phàn 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

24.   

Nguyễn Sơn 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Đại diện các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội

25.   

Nguyễn Ngọc Anh

Chi hội trưởng CHLG Bộ Công an,

Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an

26.   

Nguyễn Huy Bằng 

Chi hội trưởng CHLG - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo

27.   

Nguyễn Minh Đức

Chi hội trưởng CHLG - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

28.   

Chu Mạnh Hùng 

Chi hội trưởng CHLG - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

29.   

Trần Hữu Huỳnh

Chi hội trưởng CHLG Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

30.   

Nguyễn Văn Kim 

Chi hội trưởng CHLG - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ

31.   

Nguyễn Văn Mạnh

Chi hội trưởng CHLG Học viện Chính trị HCQG HCM, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị HCQG HCM

32.   

Quản Văn Minh

Chi hội trưởng CHLG - Giám đốc Công ty Luật số 5 Quốc gia

33.   

Nguyễn Văn Ngàng

Chi hội trưởng CHLG - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

34.   

Nguyễn Như Phát

Chi hội trưởng CHLG - Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật

35.   

Nguyễn Thị Mai Phương

Chi hội trưởng CHLG - Vụ trưởng Vụ Pháp Chế Bộ Khoa học và Công nghệ

36.   

Mai Hồng Quỳ

Chi hội trưởng CHLG - Hiệu trưởng Trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh

37.   

Nguyễn Anh Sơn 

Chi hội trưởng CHLG - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Công thương

38.   

Hoàng Văn Tú 

Chi hội trưởng CHLG Văn phòng Quốc hội,

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

39.   

Đặng Anh Tuấn 

Chi hội trưởng CHLG - Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ thông tin và truyền thông

40.   

Phạm Hồng Thái

Giảng viên Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

41.   

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Chi hội trưởng CHLG - Giám đốc Công ty Invenco

42.   

Nguyễn Mạnh Thảo

Chi hội trưởng CHLG - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Liên minh các Hợp tác xã VN

43.   

Nguyễn Minh Vũ 

Chi hội trưởng CHLG - Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao

44.   

Phạm Gia Yên

Chi hội trưởng CHLG - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

45.   

Đỗ Hoàng Yến

Chi hội trưởng CHLG Bộ Tư pháp,

Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp

 

3. Khối Hội Luật gia các tỉnh/thành phố

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

46.   

Phạm Văn A 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận

47.   

Trần Dũng Anh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang

48.   

Nguyễn Văn Bé

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

49.   

Cao Xuân Bé

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Giang

50.   

Lê Quang Bích

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang,

Chánh án TAND tỉnh

51.   

Hoàng Gia Bình

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn

52.   

Đỗ Xuân Bỉnh 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk

53.   

Trần Ngọc Cư 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế,

Chánh Thanh tra tỉnh

54.   

Lê Văn Chắt

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình

55.   

Huỳnh Chiêu

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu

56.   

Đặng Phan Chung

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai,

Chánh án TAND tỉnh

57.   

Phan Khắc Chưỡng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam,

Phó Chánh án TAND tỉnh

58.   

Thào Sĩ Di 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sơn La

59.   

Trần Tiến Dũng 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh,

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

60.   

Nguyễn Đức Dũng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh KonTum

61.   

Nguyễn Hùng Dũng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long,

Phó Giám đốc Sở Tư pháp  

62.   

Đoàn Quang Định

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

63.   

Nguyễn Đức

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai

64.   

Ngô Đức

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh,

Chánh án TAND tỉnh

65.   

Mai Anh Giáp

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cao Bằng

66.   

Nguyễn Văn Giáp

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang

67.   

Phạm Chí Hải 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cà Mau,

Phó Giám đốc Sở tư pháp

68.   

Triệu Viết Hanh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai

69.   

Hoàng Quốc Hào

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An,

Giám đốc Sở Tư pháp

70.   

Nguyễn Thúy Hằng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng

71.   

Nguyễn Văn Hậu 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

72.   

Võ Công Hoan

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị

73.   

Nguyễn Văn Hoạt 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh

74.   

Nguyễn Thái Học 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

75.   

Đoàn Xuân Hội

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

76.   

Võ Thị Kim Hồng

Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

77.   

Tô Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội

78.   

Lương Văn Kích

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn

79.   

Phạm Xuân Khai 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ,

Giám đốc Sở Tư pháp

80.   

Trần Đình Kháng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng

81.   

Nguyễn Văn Lẹ

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

82.   

Bùi Thành Lê

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hoà Bình

83.   

Lê Thị Liên

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Nam,

Giám đốc Sở Tư pháp

84.   

Hồ Thanh Long 

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Cần Thơ

85.   

Lê Trung Mưu

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình,

Viện trưởng VKSND tỉnh

86.   

Kim Nam

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc

87.   

Đặng Văn Nguyên

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang,

Giám đốc Sở Tư pháp

88.   

Nguyễn Văn Nhượng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình

89.   

Trần Lương Phổ

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre

90.   

Bùi Quang Phụng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Phước,

Giám Đốc Sở Tư pháp

91.   

Nguyễn Cảnh Phương

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

92.   

Nguyễn Minh Quang

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh

93.   

Nguyễn Kiến Quốc

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận

94.   

Nguyễn Văn Rộng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh,

Giám đốc Sở Tư pháp

95.   

Lương Mai Sao

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

96.   

Nguyễn Bá Sơn

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng,

Giám đốc Sở Tư pháp

97.   

Phạm Thanh Sơn 

Hội viên Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa

Quyền Giám đốc Sở Tư pháp

98.   

Nguyễn Ngọc Tăng 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên

99.   

Tạ Quang Tẳng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang

 100.

Nguyễn Hồng Tuyến

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội

 101.

Nguyễn Thành Tựu

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 102.

Đặng Thành Thái 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Định,

Phó Chánh án TAND tỉnh

 103

Trịnh Xuân Thân

Phó Chủ tịch Thường trực HLG thành phố Hải Phòng

 104.

Lê Xuân Thân

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 105.

Bùi Thị Lệ Thuỷ

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi,

Giám đốc Sở Tư pháp

 106.

Đỗ Đức Trọng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên

 107.

Vũ Xuân Trường 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nam Định,

Viện trưởng VKSND tỉnh

 108.

Nguyễn Văn Uý

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 109.

Trần Ngọc Vinh

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng,

Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố

 110.

Trần Quang Vinh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái,

Giám đốc Sở Tư pháp

 111.

Đặng Văn Xướng 

Hội viên Hội Luật gia tỉnh Long An,

Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD