14:22 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA VIII

(Bầu ngày 26/5/1993)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phùng Văn Tửu

Chủ tịch

2

Lưu Văn Đạt

Phó Chủ tịch - Tổng Tk

3

Nguyễn Đình lộc

Phó Chủ tịch

4

Ngô Bá Thành

Phó Chủ tịch

5

Hà Hùng Cường

Q. Tổng Thư ký

6

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trần Đại Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Phạm Tâm Long

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Đỗ Minh Quý

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Hà Mạnh Trí

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Hữu Viện

Ủy viên Ban Thường vụ

17

Lê Bình An

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Ngọc Ẩn

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Quý Bính

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Viết Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Minh Chí

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Lê Kim Chung

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Ngô Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Phước Đại

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Trần Ngọc Đường

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Vũ Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trương Thị Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Thái Trọng Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Vũ Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Ngọc Hiến

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Trần Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Trần Văn Liêm

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Phan Trung Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Phong

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Trần Phỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Đặc Đức San

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Khắc Táo

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Đoàn Văn Tê

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Nguyễn Mạnh Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Lê Xuân Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Nguyễn Năng Thính

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Nguyễn Quốc Toản

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Đào Viễn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

47

Nguyễn Văn Tư

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Đinh Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Nguyễn Cửu Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Lê Bình Vọng

Ủy viên Ban Chấp hành

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD