Thứ ba, 22/09/2020, 14:44 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA VIII

(Bầu ngày 26/5/1993)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phùng Văn Tửu

Chủ tịch

2

Lưu Văn Đạt

Phó Chủ tịch - Tổng Tk

3

Nguyễn Đình lộc

Phó Chủ tịch

4

Ngô Bá Thành

Phó Chủ tịch

5

Hà Hùng Cường

Q. Tổng Thư ký

6

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trần Đại Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Phạm Tâm Long

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Đỗ Minh Quý

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Hà Mạnh Trí

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Hữu Viện

Ủy viên Ban Thường vụ

17

Lê Bình An

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Ngọc Ẩn

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Quý Bính

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Viết Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Minh Chí

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Lê Kim Chung

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Ngô Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Phước Đại

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Nguyễn Hữu Đắc

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Trần Ngọc Đường

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Vũ Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trương Thị Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Thái Trọng Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Vũ Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Ngọc Hiến

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Trần Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Trần Văn Liêm

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Phan Trung Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Phong

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Trần Phỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Đặc Đức San

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Khắc Táo

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Đoàn Văn Tê

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Nguyễn Mạnh Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Lê Xuân Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Nguyễn Năng Thính

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Nguyễn Quốc Toản

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Đào Viễn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

47

Nguyễn Văn Tư

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Đinh Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Nguyễn Cửu Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Lê Bình Vọng

Ủy viên Ban Chấp hành

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74