00:00 30/11/-0001 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA VII

(Bầu ngày 20/11/1987)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Phan Hiền

Phó Chủ tịch

3

Phạm Hưng

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thương

Tổng Thư ký

5

Phùng Văn Tửu

Q. Tổng Thư ký

6

Nguyễn Cảnh Bảo

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Lưu Văn Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Đình Lộc

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Đào Xuân Miễn

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Ngô Bá Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Hà Mạnh Trí

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Nguyễn Hữu Viện

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Minh Chí

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Ngọc Diễm

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Hà Hùng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Đình  Thúc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Ngọc Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Quốc Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Trần Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Vũ  Trọng Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Hoàng Thế Liên

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Vũ Đức Long

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Trần Ngọc Liễng

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trần Kiêm Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Trần Gia Mô

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Trần Thế Môn

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Cao Phòng

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Lê Chân Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Lê Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Trần Văn Soạn

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Văn Tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Đoàn Văn Tê

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Trần Ngọc Thám

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Vũ Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Dương Thông

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Nguyễn Cửu Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Nguyễn Thành Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD