Thứ ba, 22/09/2020, 15:25 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA VII

(Bầu ngày 20/11/1987)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Phan Hiền

Phó Chủ tịch

3

Phạm Hưng

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thương

Tổng Thư ký

5

Phùng Văn Tửu

Q. Tổng Thư ký

6

Nguyễn Cảnh Bảo

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Lưu Văn Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Đình Lộc

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Đào Xuân Miễn

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Ngô Bá Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Hà Mạnh Trí

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Nguyễn Hữu Viện

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Minh Chí

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Ngọc Diễm

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Hà Hùng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Đình  Thúc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Ngọc Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Quốc Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Trần Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Vũ  Trọng Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Hoàng Thế Liên

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Vũ Đức Long

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Trần Ngọc Liễng

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trần Kiêm Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Trần Gia Mô

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Trần Thế Môn

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Cao Phòng

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Lê Chân Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Lê Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Trần Văn Soạn

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Văn Tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Đoàn Văn Tê

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Trần Ngọc Thám

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Vũ Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Dương Thông

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Nguyễn Cửu Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Nguyễn Thành Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74