Thứ ba, 22/09/2020, 14:28 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAMKHÓA VI

(Bầu ngày 12/4/1980)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Trường Châu

Phó Chủ tịch – Tổng TK

4

Nguyễn Văn lưu

Phó Tổng Thư ký

5

Dương Văn Đàm

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Lưu Văn Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Sỹ Huynh

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thương

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Phùng Văn Tửu

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Trọng Đình

Ủy viên Ban Chấp Hành

12

Đào Văn Giảng

Ủy viên Ban Chấp Hành

13

Lê Phương Hằng

Ủy viên Ban Chấp Hành

14

Đàm Văn Hiếu

Ủy viên Ban Chấp Hành

15

Lê Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp Hành

16

Lê Đức Hữu

Ủy viên Ban Chấp Hành

17

Bùi Sinh Huy

Ủy viên Ban Chấp Hành

18

Vũ Trọng Khánh

Ủy viên Ban Chấp Hành

19

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Chấp Hành

20

Tạ Như Khuê

Ủy viên Ban Chấp Hành

21

Nguyễn Thành Lâm

Ủy viên Ban Chấp Hành

22

Trần Lê

Ủy viên Ban Chấp Hành

23

Trần Ngọc Liễng

Ủy viên Ban Chấp Hành

24

Nguyễn Đình Lộc

Ủy viên Ban Chấp Hành

25

Cù Đình Lộ

Ủy viên Ban Chấp Hành

26

Lưu Văn Lợi

Ủy viên Ban Chấp Hành

27

Trần Kiêm Lý

Ủy viên Ban Chấp Hành

28

Đào Xuân Miễn

Ủy viên Ban Chấp Hành

29

Trần Gia Mô

Ủy viên Ban Chấp Hành

30

Hoàng Nguyên

Ủy viên Ban Chấp Hành

31

Lê Chân Phương

Ủy viên Ban Chấp Hành

32

Lê Hữu Tân

Ủy viên Ban Chấp Hành

33

Phạm Đình Tân

Ủy viên Ban Chấp Hành

34

Ngô Bá Thành

Ủy viên Ban Chấp Hành

35

Hoàng Thị Kim Thành

Ủy viên Ban Chấp Hành

36

Mai  Văn Tuân

Ủy viên Ban Chấp Hành

37

Nguyễn Thành Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp Hành

38

Nguyễn Quang Xá

Ủy viên Ban Chấp Hành

39

Nguyễn Như Diễm

Ủy viên Ban Chấp Hành

40

Lê Hữu Duyên

Ủy viên Ban Chấp Hành

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74