11:38 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAMKHÓA VI

(Bầu ngày 12/4/1980)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Anh

Chủ tịch

2

Phạm Văn Bạch

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Trường Châu

Phó Chủ tịch – Tổng TK

4

Nguyễn Văn lưu

Phó Tổng Thư ký

5

Dương Văn Đàm

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Lưu Văn Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Sỹ Huynh

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thương

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Phùng Văn Tửu

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Trọng Đình

Ủy viên Ban Chấp Hành

12

Đào Văn Giảng

Ủy viên Ban Chấp Hành

13

Lê Phương Hằng

Ủy viên Ban Chấp Hành

14

Đàm Văn Hiếu

Ủy viên Ban Chấp Hành

15

Lê Viết Hường

Ủy viên Ban Chấp Hành

16

Lê Đức Hữu

Ủy viên Ban Chấp Hành

17

Bùi Sinh Huy

Ủy viên Ban Chấp Hành

18

Vũ Trọng Khánh

Ủy viên Ban Chấp Hành

19

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Chấp Hành

20

Tạ Như Khuê

Ủy viên Ban Chấp Hành

21

Nguyễn Thành Lâm

Ủy viên Ban Chấp Hành

22

Trần Lê

Ủy viên Ban Chấp Hành

23

Trần Ngọc Liễng

Ủy viên Ban Chấp Hành

24

Nguyễn Đình Lộc

Ủy viên Ban Chấp Hành

25

Cù Đình Lộ

Ủy viên Ban Chấp Hành

26

Lưu Văn Lợi

Ủy viên Ban Chấp Hành

27

Trần Kiêm Lý

Ủy viên Ban Chấp Hành

28

Đào Xuân Miễn

Ủy viên Ban Chấp Hành

29

Trần Gia Mô

Ủy viên Ban Chấp Hành

30

Hoàng Nguyên

Ủy viên Ban Chấp Hành

31

Lê Chân Phương

Ủy viên Ban Chấp Hành

32

Lê Hữu Tân

Ủy viên Ban Chấp Hành

33

Phạm Đình Tân

Ủy viên Ban Chấp Hành

34

Ngô Bá Thành

Ủy viên Ban Chấp Hành

35

Hoàng Thị Kim Thành

Ủy viên Ban Chấp Hành

36

Mai  Văn Tuân

Ủy viên Ban Chấp Hành

37

Nguyễn Thành Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp Hành

38

Nguyễn Quang Xá

Ủy viên Ban Chấp Hành

39

Nguyễn Như Diễm

Ủy viên Ban Chấp Hành

40

Lê Hữu Duyên

Ủy viên Ban Chấp Hành

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD