Thứ ba, 22/09/2020, 14:10 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa IX

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA IX 

(Bầu ngày 12/12/1998)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Hưng

Chủ tịch

2

Lưu Văn Đạt

Phó Chủ tịch – TTK

3

Nguyễn Đình Lộc

Phó Chủ tịch

4

Ngô Bá Thành

Phó Chủ tịch

5

Hà Mạnh Trí

Phó Chủ tịch

6

Hà Hùng Cường

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Văn Hội

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Phạm Tâm Long

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Phan Trung Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Trần Đình Nhã

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Văn Quyền

Ủy viên Ban Thường vụ

17

Đỗ Minh Quý

Ủy viên Ban Thường vụ

18

Đoàn Văn  Tê

Ủy viên Ban Thường vụ

19

Nguyễn Lưu An

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Xuân Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Hồ Văn Ân

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đỗ Xuân Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Vũ Mạnh Chu

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Bùi Văn Dư

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Phước Đại

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Trần Công Đáng

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Trịnh Văn Đông

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Nguyễn Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Trần Ngọc Đường

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Hoàng Văn Hảo

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Ngọc Hiến

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Trần Xuân Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Trương Thị Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Công Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Vũ Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Văn Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Thái Trọng Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Dương Minh Huấn

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Lê Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Trần Hữu Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Nguyễn Công Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Lương Văn Kích

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Dương Thị Thanh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Nguyễn Hữu Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

47

Trần Văn ngẫu

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Phạm Hoàng Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Trần Thị Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Hồ Trọng Ngũ

Ủy viên Ban Chấp hành

51

Nguyễn Ngọc Phi

Ủy viên Ban Chấp hành

52

Đặng Quang Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

53

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

54

Trần phỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

55

Lê Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

56

Trần Minh Tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

57

Lê Minh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

58

Chu Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

59

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

60

Lê Xuân Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

61

Nguyễn Mạnh Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

62

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên Ban Chấp hành

63

Lê Văn Thụ

Ủy viên Ban Chấp hành

64

Trần Thu

Ủy viên Ban Chấp hành

65

Nguyễn Huy Thúc

Ủy viên Ban Chấp hành

66

Lê Đức Tiết

Ủy viên Ban Chấp hành

67

Nguyễn Hợp Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành

68

Huỳnh Văn Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

69

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

70

Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

71

Đào Viễn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

72

Trần Ngọc Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

73

Nông Văn Tư

Ủy viên Ban Chấp hành

74

Đào Trí Úc

Ủy viên Ban Chấp hành

75

Đinh Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

76

Trà Đình Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74