Thứ ba, 28/03/2023, 09:15 GMT+7
Danh bạ điện thoại cơ quan Trung ương Hội

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐTCQ

ĐTDĐ

EMAIL

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI

ĐT: 024.6263.4940 (Lễ tân: Máy lẻ 100)

Fax: 024.6263.4953

Email: hoiluatgiavn@gmail.com

Vũ Thế Lân

Phó Chánh VP

024.6263.49.56

Nội bộ: 126

vuthelan54159@gmail.com

Đàm Thanh Tuấn

Phó Chánh VP

024.6263.49.52

Nội bộ: 113

thanhtuanvla@gmail.com

Nguyễn Kiều Oanh

Văn thư 

kiêm thủ quỹ

024.6263.49.61

Nội bộ: 147

 

vanthuvla@gmail.com

nguyenkieuoanh1970@gmail.com

Trần Thị Huyền Trang

Phó Trưởng phòng

024.6263.49.54

Nội bộ: 124

huyentrang.88hn@gmail.com

thiduakhenthuonghlgvn@gmail.com

Cao Thị Xuân

Trưởng phòng

024.6263.49.54

Nội bộ: 124

caothixuan@gmail.com

Vũ Thị Mai

Phó trưởng phòng

024.6263.49.55

Nội bộ: 125

maivu6868@gmail.com

Nguyễn Việt Hoàng

Trưởng phòng

024.6263.49.57

Nội bộ: 127

hoangvla@yahoo.com.vn

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Dương Đình Khuyến

Phó TTK

Trưởng Ban

024.6263.49.62

Nội bộ: 109

duongkhuyen1958@yahoo.com.vn

Võ Việt Hà

Phó Trưởng ban

024.6263.49.44

Nội bộ: 123

 

Ninh Hồng Vui Chuyên viên

024.6263.4945

Nội bộ: 142

hongvui173@gmail.com

BAN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Nguyễn Văn Huệ

Trưởng ban

024.6263.49.47

Nội bộ: 115

hue.nv6969@gmail.com

Nguyễn Văn Tuân

Phó Trưởng ban

024.6263.49.64

Nội bộ: 107

nvtuanvla@gmail.com

Trần Văn Quảng

Phó Trưởng ban

024.6263.49.40

Nội bộ: 117

quantv@moj.gov.vn

Lê Hoàng Linh

Trưởng phòng

024.6263.49.48

Nội bộ: 116

hoanglinhvla@gmail.com

Nguyễn Thanh Hoàng

Phó Trưởng phòng

024.6263.49.48

Nội bộ: 116

idhoang@yahoo.com

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Lương Mai Sao

Trưởng ban

024.6263.49.65

Nội bộ: 106

saolomo@gmail.com

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

024.6263.49.43

Nội bộ: 122

thuy35t@gmail.com

Bùi Văn Tạ Chuyên viên

024.6263.49.43

Nội bộ: 122

taton.vla@gmail.com

BAN ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 FAX: 04.6263.49. 42

Nguyễn T. Phương Thảo

 Trưởng ban

024.6263.49.41

Nội bộ: 120

nguyen.phuongthaomoj@gmail.com

Lê Khắc Quang

Phó Trưởng ban

024.6263.49.41

Nội bộ: 120

lequangvla@yahoo.com

Lâm Hương Yến Phó trưởng phòng

024.6263.49.41

Nội bộ: 120

yenlg@yahoo.com.vn

Lại Mai Trang

Chuyên viên

024.6263.49.41

Nội bộ: 120

laimaitrang@yahoo.com

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54