17:31 21/03/2023 GMT+7
Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2023.
Sáng ngày 21/3/2023, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin, chuyên đề quý I/2023 với chủ đề “Vai trò, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long, ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý; các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ, các đồng chí là Bí thư chi bộ và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, trao đổi chuyên đề “Vai trò, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng”. Đồng chí nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

 Đ/c Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ


Trong khuôn khổ của Hội nghị, đồng chí phổ biến, quán triệt một số nội dung quan trọng trong Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định 22/QĐ/TW….Qua đây, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đã có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đ/c Trần Đức Long, ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN


Để công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình, đồng chí Nguyễn Thành Nam, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện tốt Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Nam, đã trao đổi, quán triệt những nội dung nêu trên, góp phần làm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có những nhận thức đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam luôn đoàn kết, đồng lòng cùng xây dựng đảng bộ ngày càng “trong sạch, vững mạnh”.

Xuân cao  

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD