14:54 15/11/2023 GMT+7
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị
Ngày 14/11/2023, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Công Phàn, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

Toàn cảnh Hội nghị


Ngày 14/11/2023, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Công Phàn, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14 nói trên trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh và đại diện các ban: Nội chính, Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Hội Luật gia và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến


Phát biểu ý kiến mở đầu buổi làm việc, đồng chí Trần Công Phàn đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 14 nói trên của Bộ Chính trị đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, để kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, nhằm nâng cao nhập thực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Luật gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1047-CV/TU, ngày 15/3/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 27/10/2022 triển khai thực hiện chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức, hoạt động của cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, các mặt công tác của Hội Luật gia từ sau khi có Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, hội viên cùng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Đáng chú ý là, từ khi thành lập (ngày 19/4/1994) đến nay, Hội Luật gia tỉnh và ba Hội Luật gia cấp huyện không được giao biên chế, hoạt động làm việc chuyên trách, do đó không được hưởng chính sách của Nhà nước đối với các Hội có tính chất đặc thù theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến


Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh, đại diện các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn và các thành viên Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao kết quả hoạt động Hội Luật gia Lạng Sơn đã đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn về nhân sự cũng như kinh phí hoạt động kể từ khi có Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị đến nay và nêu ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, phát triển hội viên và hoạt động của hội trong thời gian tới.

 

Đồng chí Lương Văn Kích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận


Phát biểu ý kiến kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Công Phàn đã nhấn mạnh tính chất chính trị của Hội Luật gia Việt Nam mà chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị đã nêu và đề nghị tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Hội Luật gia tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, nhất là đối với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau./.

 

Thế Lân

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD