Thứ sáu, 19/10/2018, 20:53 GMT+7
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 6/7/2017, đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá việc thực hiện Kết luận số 19/KL-TW, ngày 23 tháng 5 năm 2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Tham gia đoàn còn có đồng chí Lê Xuân Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

 

Đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch HLG tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện 5 năm Kết luận 19 của Ban Bí thư và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ tại Thanh Hóa

 

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa cho biết: được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở, ban, ngành trong tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong tỉnh, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức hội cấp huyện và các chi hội trực thuộc. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã có 34 tổ chức hội trực thuộc, trong đó có 21 Hội Luật gia huyện, thành phố và 13 chi hội trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh với tổng số 1.771 hội viên. Hội luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, phản biện các chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu


Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội Luật gia tỉnh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị 56/CT-TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hội Luật gia tỉnh đã được tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện và trụ sở hoạt động; được tạo điều kiện tham gia nhiều mặt công tác của địa phương. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng: Công tác tổ chức hội ở tỉnh đã được kiện toàn cơ bản, các hoạt động đã có những chuyển biến lớn, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn vừa qua đã kết hợp được sức mạnh của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân cùng tham gia, góp phần không nhỏ vào thành công của Hội. Đồng chí Ngô Văn Tuấn cho rằng: Về tổ chức, Hội Luật gia tỉnh đã được quan tâm và tạo điều kiện phát triển tốt, tuy nhiên ở cấp huyện lại chưa đạt yêu cầu. Về hoạt động, Hội Luật gia tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động quan trọng như: tham gia góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, trong đó có nhiều ý kiến chất lượng; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và hiệu quả…

 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu

 

Sau các ý kiến phát biểu của hầu hết các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng nhận xét: Hội Luật gia là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng, được thành lập từ rất sớm (từ năm 1955) và luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để phát triển, đặc biệt là từ năm 1998 đến nay có tới 06 văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia phát triển. Đồng chí đã biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, trên nhiều lĩnh vực, như: công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia tuyển chọn các chức danh tư pháp; phản biện xã hội… Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội cần mạnh dạn hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác pháp luật, tham gia tuyên truyền rộng rãi các hoạt động của Đảng và Nhà nước tới nhân dân trong tỉnh.

Thứ hai: Các cấp Hội cần phối hợp và vận động các cấp ủy đảng, chính quyền ở các huyện để tiếp tục thành lập các huyện hội ở các huyện chưa có Hội Luật gia, đẩy mạnh các hoạt động ở những nơi đã có luật gia. Đồng thời, cần triển khai hiệu quả các mặt công tác, trong đó, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

Thứ ba: Hội Luật gia tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả. Hướng dẫn hội cấp dưới thực hiện tốt điều lệ Hội, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên.

Đồng chí ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội Luật gia tỉnh về việc kiện toàn, phát triển tổ chức hội; Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19 của Ban Bí thư và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ và về biên chế của Hội. Đối với nguồn kinh phí hoạt động, đồng chí đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần khai thác tốt các nguồn từ việc thực hiện các nhiệm vụ mà nhà nước giao và từ các nguồn khác.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu


Thay mặt Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Công Phàn đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong thời gian qua cùng những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc. Đồng chí yêu cầu Hội Luật gia tỉnh cần chủ động hơn trong việc tham gia các dự án, đề án để có kinh phí hoạt động, đặc biệt phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Hội Luật gia tỉnh phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./. 

Tạ Tốn.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

Đồng chí Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Phó Chánh Văn phòng phát biểu

 


Đồng chí Hoàng Khắc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát biểu

 


Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa phát biểu

 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2330023390
EUR26553.7826870.61
AUD16403.4716682.61