06:44 03/04/2023 GMT+7
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với thường trực tỉnh uỷ Lâm Đồng
Thực hiện chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 30/3/2023 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng để trao đổi ý kiến về công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư trường trực, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Luật gia Việt Nam có các đồng chí Uỷ viên Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, lãnh đạo Văn phòng và các ban chuyên môn trực thuộc Trung ương Hội. về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban Nội chính, Dân vận, Tổ chức tỉnh uỷ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính và Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam giới thiệu về quá trình 68 năm xây dựng và phát triển của Hội và chức năng, nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới. Đồng chí nêu rõ, buổi làm việc nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, tạo điều kiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư trường trực tỉnh uỷ Lâm Đồng bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành của tỉnh để đưa ra những giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, thừa uỷ quyền củaThường trực Tỉnh uỷ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Trung ương Hội và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh Hội Luật gia các cấp của tỉnh Lâm Đồng đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Hội. Bên cạnh những thuận lợi trong tổ chức và hoạt động Hội vẫn còn những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội.Cụ thể là: Chưa có quy định cụ thể về bộ máy tổ chức Hội ở các cấp nên chưa có sự thống nhất chung trong chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động Hội các cấp; kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên việc triển khai nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn; sự quan tâm của một số cấp uỷ đảng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhất là ở cơ sở còn thiếu sát sao và chưa thường xuyên.

Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, tại báo cáo cũng đưa ra những kiến nghị đề xuất cụ thể về công tác tổ chức bộ máy của Hội; về hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; kiến nghị về hai nhiệm vụ mới trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhiệm vụ thực hiện một số dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia các cấp. Bên cạnh đó đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối với Hội Luật gia tỉnh Lâm đồng mà trước mắt là tiếp tục kiện toàn về tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, bảo đảm hoạt động hiệu quả và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 bảo đảm chất lượng, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội.

 

Phát biểu tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở Nội vụ, Tài chính, Tư pháp,… ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng trong những năm vừa qua. Để phát huy vai trò của mình trong thời gian tới đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần xây dựng đề án vị trí việc làm cụ thể để làm căn cứ trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét quyết định việc bổ sung biên chế hoạt động chuyên trách; đồng thời cần có kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể để có cơ sở cấp kinh phí cho các hoạt động đó.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; đề ra nhiệm vụ, chương trình hoạt động cụ thể hàng năm, bám sát vào nhiệm vụ, vai trò của Hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh; đồng thời giúp Hội hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội; giao thêm những nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng và đề nghị Hội cần chủ động, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch cho hoạt động cụ thể, trong đó cần tiếp thu những ý kiến phát biểu tại buổi làm việc này để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đàm Thanh Tuấn

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD