13:09 17/12/2021 GMT+7
Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười
Ngày 17/12/2021 Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch: Trần Đức Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Quang Dũng cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là trưởng, phó các ban chuyên môn, Phó Chánh văn phòng TW Hội và đại diện các cơ quan: Ban Dân vận, Ban Nội chính Trung ương Đảng; Bộ Nội vụ, Bộ Công an. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan; Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và tờ trình về việc Ban Thường vụ ủy quyền cho Ban Thường trực thực hiện một số nhiệm vụ; đồng thời, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác

 

Đ/c Lê Thị Kim Thanh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo công tác hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 

 Sau khi nghe trình bày nội dung các văn bản nêu trên, Hội nghị tiến hành thảo luận. Các ý kiến phát biểu đánh giá cao dự thảo các văn bản do Ban Thường trực chuẩn bị và cơ quan đồng ý với những nội dung dự thảo các văn bản về những vấn đề cụ thể có ý kiến đề nghị: Đối với Dự thảo báo cáo Tổng kết năm 2021, nên bổ sung thêm phần đánh giá bối cảnh tình hình đất năm trong năm 2021 và sự tác động đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Nhiều ý kiến góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, cần làm rõ hơn việc triển khai học tập Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng; đề nghị bổ sung vào công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật các dự án luật quan trọng mà Quốc hội sẽ cho ý kiến trong năm 2022 như Dự án Luật Đất đai, …. Cần nhấn mạnh thêm việc tham gia của Hội trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng pháp luật và cải cải cách tư pháp. Nhiều ý kiến tập trung góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW. Các ý kiến nhất trí với 3 vấn đề quan trọng, đó là việc giữ tính chất của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; về tổ chức Hội tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Hội và về việc thành lập Đảng đoàn ở Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với Nghị quyết về việc Ban Thường vụ Trung ương Hội ủy quyền Ban Thường trực Trung ương Hội thực hiện một số nhiệm vụ, các ý kiến thống nhất đề nghị Ban Thường trực rà soát lại, bổ sung thêm các nội dung ủy quyền để gửi Đảng đoàn, Ban Thường vụ cho ý kiến. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng đồng ý chủ trương kéo dài nhiệm kỳ các Chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội, đó là Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, Chi hội Luật gia Bộ Công an.

 Hội nghị đã nhất trí làm thủ tục trình xin ý kiến Ban Chấp hành TW Hội khóa XIII về việc xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đối với nhân sự của Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến phát biểu và nêu rõ, Ban Thường trực Trung ương Hội sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội để hoàn thiện các Dự thảo trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Thường vụ Trung ương Hội xem xét, quyết định./. 

Vũ Mai

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ

 

 

 

 Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD