Thứ hai, 30/01/2023, 22:05 GMT+7
Đại hội lần thứ hai Chi bộ Ban Tổ chức - cán bộ
Thực hiện Kế hoạch số 413-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 25/3/2020 Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội kiểm điểm, đánh giá các kết quả đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ nhất; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022 và lựa chọn, bầu vào Chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

 

Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn được rèn luyện, vững vàng; khối đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị được tăng cường; trách nhiệm và trình độ quản lý của cán bộ lãnh đạo, đảng viên được nâng cao rõ rệt. Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới; công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến rõ nét. Mối quan hệ, phối hợp giữa Chi bộ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng. Bên cạnh đó, Chi bộ đã phát huy được sức mạnh của tập thể, huy động được thế mạnh về chuyên môn của các đảng viên, động viên được các đảng viên tự giác, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng. Công tác chuyên môn của các đơn vị đều đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Phát huy kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ và các đảng viên của Chi bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng Chi bộ và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Lương Mai Sao, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

 

Thanh Thúy.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69