Thứ hai, 20/09/2021, 05:24 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn (trước đây là huyện Tĩnh Gia) được thành lập từ năm 2006, hiện có 123 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2015 - 2020), Hội đã làm tốt công tác vận động, xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương...

 

Đ/c Mai Văn Muôn, Chủ tịch HLG thị xã Nghi Sơn khóa II khai mạc Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Dương Khánh và Trương Bá Duyên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ III. Đó là: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, đề án, dự án của địa phương; tăng cường các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong đời sống xã hội tại địa phương. Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để phục vụ các nhu cầu tư vấn, hướng dẫn thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý của nhân dân và tổ chức tại địa phương; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và công dân, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng Nghi Sơn trở thành trọng điểm phát triển của khu vực bắc Miền Trung...

 

Đ/c Trương Bá Duyên phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Ban Chấp hành Hội Luật gia thị xã khóa III cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ, nghiêm túc trong tất cả tổ chức hội và hội viên các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác của Hội Luật gia, nhất là các văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây. Đó là: Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên.

 

Đ/c Dương Khánh phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 ủy viên và Ban Kiểm tra Hội khóa III gồm 3 ủy viên. Đồng chí Lê Văn Đình, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn khóa II, được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Lê Văn Bình được bầu làm Phó Chủ tịch./.

 

                    HÀ SĨ THẮNG

  • Thư chúc mừng ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021)Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2021), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ và cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đã có Thư chúc mừng gửi tới toàn thể Hội viên Hội Luật gia Việt Nam là tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân. Xin giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng:
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,640.0022,870.00
EUR26,118.3927,477.69
AUD16,195.2616,871.90