Thứ ba, 18/05/2021, 18:15 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 29/11/2019, Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Sầm Sơn.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn hiện có 131 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2014 - 2019), Hội đã tập trung xây dựng, phát triển tổ chức hội và phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đạt được một số kết quả trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương...

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch HLG TP Sầm Sơn nhiệm kỳ II phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Sầm Sơn, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Hội cần làm tốt một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III.

 

Đ/c Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Sầm Sơn phát biểu

 

Đó là, xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội; giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của hội viên, vận động hội viên gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản pháp luật; tổ chức tuyền truyền, phổ biến, kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành; mở rộng, đa dạng các hình thức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường tổ chức các hoạt động độc lập, thể hiện rõ vị trí, vai trò của Hội trong đời sống xã hội. Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan Thường trực Hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ III ra mắt

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, được bầu lại làm Chủ tịch và đồng chí Đặng Minh Tâm được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn./.

                                                  HÀ SĨ THẮNG

                                          (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,920.0023,150.00
EUR27,306.9228,733.50
AUD17,524.6218,256.60