Thứ ba, 04/08/2020, 15:39 GMT+7
Hội Luật gia huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 18/5/2020, Hội Luật gia huyện Yên Định đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

 

Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội

 

Hội Luật gia huyện Yên Định hiện có 73 hội viên sinh hoạt tại 6 Chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ I (2014 – 2019), Hội đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên; tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở...

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ II (2019 – 2024), trong đó tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đẩy mạnh các hoạt động hội, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội viên.

 

Đ/c Ngô Ngọc Khanh, Chủ tịch HLG huyện Yên Định khai mạc Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa, Lê Xuân Thành, ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia huyện Yên Định đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của hội viên; vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật và đề án, dự án của địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành kịp thời các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ vai trò của Hội trong đời sống xã hội. Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để đáp ứng các nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương. Đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và nhân dân. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết của cơ quan Huyện Hội.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Hội cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, nhất là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thường trực Hội Luật gia tỉnh.

 

Đ/c Lê Xuân Thành phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Yên Định khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 9 ủy viên, Ban Kiểm tra Hội khóa II gồm 3 ủy viên. Luật gia Ngô Ngọc Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, được bầu lại làm Chủ tịch và Luật gia Hà Chính Hữu, nguyên Chánh Thanh tra UBND huyện Yên Định, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Yên Định khóa II./.

                                                                                 HÀ SĨ THẮNG

                                                             (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,552.7327,906.96
AUD16,071.2716,742.47