14:24 17/06/2024 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Ngày 14/6/2024, Hội Luật gia huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn; Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

 

 

Hội Luật gia huyện Triệu Sơn hiện có 180 hội viên sinh hoạt tại 11 Chi hội (gồm 4 Chi hội cơ quan và 7 Chi hội liên xã), là một trong những tổ chức hội đông hội viên nhất của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa. Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), Hội đã vận động, kết nạp 101 hội viên, thành lập thêm 4 Chi hội Luật gia cơ sở. Hội đã đạt được một số kết quả trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương...

 

Đồng chí Bùi Huy Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội


Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ IV (2024 – 2029), trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên.

 

Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội


Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí Lê Đình Ty và Bùi Huy Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia huyện Triệu Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, vận động, kết nạp hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Hội cần chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội, cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên giao và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, đề án, dự án của địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng ghép hoạt động hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong đời sống xã hội tại địa phương. Chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để đáp ứng các nhu cầu tư vấn pháp luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực. Tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân. Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện cần tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội Luật gia. Trước mắt, tham mưu tích cực, hiệu quả cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện thực hiện Chỉ thị này. Thực hiện tốt Điều lệ Hội; các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên; duy trì đầy đủ, thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ, thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo; định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Thường trực Hội Luật gia tỉnh; xây dựng mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong huyện, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ cho công tác của Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Triệu Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 11 ủy viên, Ban Kiểm tra Hội khóa IV gồm 3 ủy viên. Luật gia Hà Đình Hùng được bầu lại làm Chủ tịch và Luật gia Nguyễn Thị Hà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Triệu Sơn khóa IV./.

 

Đồng chí Hà Đình Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Triệu Sơn bế mạc Đại hội

 

HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD