Thứ ba, 04/08/2020, 15:54 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 23/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương, Hội Luật gia huyện Quảng Xương đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Hoàng Mai Tính, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện Quảng Xương.

Hội Luật gia huyện Quảng Xương hiện có 56 hội viên sinh hoạt tại 5 Chi hội trực thuộc. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên; tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương...

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ II (2019 – 2024), trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm tốt công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Mai Tính, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia huyện Quảng Xương đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ II. Đó là, tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của hội viên; vận đồng hội viên gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội; đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật và đề án, dự án của địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành kịp thời các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị đồng thời với việc tổ chức các hoạt động độc lập của Hội. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương; đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và nhân dân. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết của Thường trực Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Quảng Xương khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 7 ủy viên, Ban Kiểm tra Hội khóa II gồm 3 ủy viên. Đồng chí Hoàng Thị Dung, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Quảng Xương, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Quảng Xương khóa II./.

                                                                                 HÀ SĨ THẮNG

                                                                    (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,552.7327,906.96
AUD16,071.2716,742.47