Thứ năm, 22/10/2020, 22:20 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia huyện Quan Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 10/6/2020, Hội Luật gia huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa; Phạm Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

Đ/c Lê Đình Ty, phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Hội Luật gia huyện Quan Hóa hiện có 4 Chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2015 – 2020), Hội đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên; tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ III (2020 – 2025), trong đó tập trung phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đẩy mạnh các hoạt động hội, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của mỗi hội viên.

 

Đ/c Phạm Thị Hoa, phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa và Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia huyện Quan Hóa đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và gợi mở một số nhiệm vụ Hội cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của hội viên; vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn bản pháp luật và đề án, dự án của địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành kịp thời các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ vai trò của Hội trong đời sống xã hội. Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để đáp ứng các nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương; đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và nhân dân. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết của cơ quan Huyện Hội.

 

Đại diện lãnh đạo HLG tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

 

Hội cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, nhất là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thi hành tốt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/6/2020 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã tặng Giấy khen cho 10 luật gia có nhiều thành tích trong hoạt động hội nhiệm kỳ II.

 

Đ/c Trịnh Hữu Giới, Chủ tịch HLG huyện Quan Hóa khóa III bế mạc Đại hội


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Quan Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 ủy viên. Luật gia Trịnh Hữu Giới, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Quan Hóa khóa II, được bầu làm Chủ tịch và luật gia Cao Bá Cát, nguyên Chánh Thanh tra UBND huyện Quan Hóa, được bầu làm Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội Luật gia huyện Quan Hóa khóa III./.

                                                                                 HÀ SĨ THẮNG

                                                                    (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,758.3428,123.05
AUD16,035.1216,704.81