Chủ nhật, 26/06/2022, 18:27 GMT+7
Đại hội Hội Luật gia huyện Như Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 10/5/2022, Hội Luật gia huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Như Xuân; Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội


Hội Luật gia huyện Như Xuân hiện có 96 hội viên sinh hoạt tại 6 Chi hội Luật gia trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2017 – 2022), Hội đã tích cực phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội viên của Hội tích cực tham gia công tác xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; cải cách hành chính, cải cách tư pháp...

 

Đồng chí Dương Khánh phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu ý kiến chỉ đạo, các đồng chí Nguyễn Hữu Tuất và Dương Khánh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Hội Luật gia huyện Như Xuân đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Tiếp tục củng cố tổ chức, vận động, kết nạp hội viên; xây dựng cơ sở vật chất của Hội; bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Hội cần đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, đề án, dự án của địa phương; tổ chức các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân; giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Kết hợp, lồng nghép hoạt động hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong đời sống xã hội tại địa phương; tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân...

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất phát biểu tại Đại hội

 

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ tới cần tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác của Hội Luật gia, nhất là các văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây như: Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 và Văn bản số 11405/UBND-KSTTHCNC ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên. Duy trì thường xuyên, đều đặn chế độ sinh hoạt tập thể; thực hiện tốt công tác văn phòng, tổng hợp, thông tin, báo cáo; tổ chức các hoạt động hội linh hoạt, thích ứng, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hội. Thường trực Hội định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên; xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện cho hoạt động của Hội.

 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Như Xuân khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 Ủy viên và Ban Kiểm tra khóa III gồm 3 Ủy viên. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Như Xuân khóa II, được bầu lại làm Chủ tịch; các đồng chí Dương Văn Mến, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Như Xuân; Vi Đức Kỳ, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Như Xuân khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

                                                                                 HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,080.0023,390.00
EUR23,828.4125,163.09
AUD15,623.5916,290.06