Thứ tư, 22/05/2019, 22:10 GMT+7
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang lần thứ 6
Ngày 28 tháng 02 năm 2017, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Tiền Giang.

 

Luật gia Phan Văn Yển, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đại hội, ông Phan Văn Yển, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Hội có nhiều thuận lợi: Công tác tổ chức hội và hội viên tiếp tục được củng cố, phát triển. Đến nay, hội đã thành lập được 179 tổ chức hội và phát triển được 2.790 hội viên; Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, đóng góp được nhiều ý kiến có giá trị vào 136 dự thảo các văn bản của Quốc hội, hơn 2.300 văn bản của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội tiếp tục được mở rộng với các hoạt động phong phú, thiết thực, kịp thời tới người dân trong tỉnh. Tổ chức được hơn 142.000 buổi tuyên truyền với gần 9 triệu lượt quần chúng tham gia, tăng 57% so với nhiệm kỳ trước. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cũng được chú trọng, kết quả trong 5 năm đã tư vấn cho hơn 16.000 lượt công dân, trong đó có 8.440 đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí. Tham gia hòa giải hơn 9.200 vụ việc, trong đó hòa giải thành là 6.780 vụ việc (tăng 65% so với nhiệm kỳ trước)… Với những thành tích đó, Hội Luật gia tỉnh đã được Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.


Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng cho HLG tỉnh

Bên cạnh những thành tích nói trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế như: trình độ năng lực tổ chức thực hiện hoạt động Hội ở một số nơi còn yếu, một số chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra chưa được thực hiện, hiệu quả còn thấp. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội ở cấp huyện và tỉnh phần lớn là cán bộ nghỉ hưu. Đặc biệt là Hội luật gia ở xã, phường, thị trấn không có cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt đều kiêm nhiệm, nên việc giành thời gian cho công tác Hội rất hạn chế; trình độ kiến thức chuyên môn còn yếu; không có chế độ trợ cấp cho cán bộ, hội viên hoạt động kiêm nhiệm nên hiệu quả hoạt động đạt chưa cao. Nguồn tài chính hoạt động của Hội còn khó khăn, nhất là ở cơ sở…

 

Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Dương Thành Bắc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang đã đạt được. Trong thời gian qua, Hội đã từng bước vượt qua những khó khăn để khẳng định vai trò, vị trí của Hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: các cấp hội phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Phấn đấu xây dựng người luật gia Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân và vì công lý…. Bên cạnh đó, trên cơ sở phát huy những thế mạnh, những thành tựu đã đạt được, các cấp Hội cần có đủ quyết tâm, đủ bản lĩnh để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian tới; bám sát và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội, Nghị quyết của Đại hội lần này, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội chung của đất nước.

 

Ban Chấp hành khóa 6 ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa 6 gồm 27 luật gia, trong đó, luật gia Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội./.

  

Văn Tạ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48