Thứ năm, 20/02/2020, 07:50 GMT+7
Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Sáng ngày 03/11/2017, Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Luật gia Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng các đồng chí Thẩm phán, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC).

Thay mặt Ban chấp hành lâm thời Chi hội Luật gia TANDTC, đồng chí Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Chi hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Luật gia TANDTC… Theo đó, ngày 28/8/2017, Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-TANDTC về việc thành lập Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Luật gia TANDTC. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành lâm thời đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-CHLG ngày 30/8/2017 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và ban hành Quyết định số 02/QĐ-CHLG ngày 30/8/2017 thành lập Ban tổ chức Đại hội.

Do Ban Chấp hành lâm thời mới được thành lập, các hoạt động của Ban Chấp hành chủ yếu tập trung vào việc tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia TANDTC, cho nên chưa xây dựng được các chương trình hoạt động. Vì vậy, hoạt động của Chi hội do các Hội viên thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị như: tham gia Hội nghị, Hội thảo, góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mà do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, các Chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội gửi đến lấy ý kiến.

 

  Đồng chí Dương Thành Bắc, phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội


Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Thành Bắc ghi nhận những kết quả mà Chi hội Luật gia TANDTC vừa đạt được, nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị Chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 quán triệt, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Sau Đại hội, Ban Chấp hành Chi hội Luật gia cần sớm kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế hoạt động và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn thể hội viên. Căn cứ các Chương trình, kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Ban Chấp hành Chi hội cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động hội cụ thể, thiết thực. Trong đó, cần chủ động đề xuất, tham mưu với Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao những chủ trương, định hướng hoạt động của Chi hội; Nâng cao nhận thức của các hội viên về vị trí, vai trò của Chi hội Luật gia TANDTC trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Các hội viên của Chi hội cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ xét xử, thông qua hoạt động xét xử để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông qua thực tiễn xét xử để tổng kết thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, phát biểu ý kiến tại Đại hội


Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thuân cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đối với công tác của Chi hội Luật gia TANDTC. Để tổ chức, triển khai thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Chi hội cần phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được đề ra cũng như chú trọng tới các nhiệm vụ trọng tâm đã được đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam quán triệt tại Đại hội để xây dựng Chi hội thật sự vững mạnh, đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Hội Luật gia Việt Nam và Tòa án Nhân dân Tối cao.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao


Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 17 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ được bầu giữ chức Chủ tịch./.

 

Tạ Tốn. 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,140.0023,310.00
EUR24,577.7625,700.74
AUD15,233.8815,712.14