Thứ bảy, 11/07/2020, 13:50 GMT+7
Đại hội Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 31/12/2019, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Thịnh Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ III (2014 – 2019), Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật; vận động hội viên không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực nghiệp vụ, thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa và Thịnh Văn Khoa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ Chi hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, vận động, kết nạp hội viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chi hội phải chủ động đăng ký đảm nhiệm một số nhiệm vụ của Nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi hội Luật gia để tổ chức thực hiện, làm nổi bật được vai trò, tác dụng, hoạt động của tổ chức Hội Luật gia; tích cực thực hiện và tham gia các hoạt động, đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

 

Đ/c Thịnh Văn Khoa phát biểu tại Đại hội

 

Chi hội cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, nhất là các văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Điều lệ Hội, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên. Duy trì thường xuyên, đều đặn chế độ sinh hoạt; thực hiện tốt công tác thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo. Định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Thường trực Hội Luật gia tỉnh.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trước mắt, cần tổ chức tuyên truyền kết quả và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Đ/c Thịnh Văn Khoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 3 ủy viên. Luật gia Đỗ Phương Anh được bầu làm Chi hội trưởng và Luật gia Phạm Thị Hoài Thu được bầu làm Phó Chỉ hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa khóa IV./.

                                                                                   Hà Sĩ Thắng

                                                           (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR25,459.1826,757.62
AUD15,678.1416,332.91