14:33 19/06/2024 GMT+7
Đại hội Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ngày 17/6/2024, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội viên đã phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của hội viên. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân thông qua việc thực hiện công tác xét xử. Chi hội cũng đã làm tốt công tác tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật, các quy chế của ngành Tòa án theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng, nhất là đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội


Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Nguyễn Thị Nga và Lê Đình Ty ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ Chi hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Chi hội vững mạnh, phát triển hội viên, tập hợp những cán bộ, công chức tòa án có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm công tác trong đội ngũ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, phát huy trí tuệ, nhiệt tình và năng lực của hội viên tham gia hoạt động hội. Động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; nhiệm vụ chuyên môn của ngành và cơ quan, nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh. Lồng ghép, kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động của Chi hội Luật gia theo chức năng, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Chi hội cần chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động đăng ký đảm nhiệm một số nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi hội Luật gia, nhất là công tác xây dựng văn bản pháp luật, để tổ chức thực hiện, làm nổi bật vai trò, hoạt động của tổ chức Hội Luật gia trong cơ quan bảo vệ pháp luật. Ban Chấp hành Chi hội cần tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội Luật gia. Trước mắt, tham mưu tích cực, hiệu quả cho Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản của Nhà nước, của tỉnh thực hiện Chỉ thị này. Thực hiện tốt Điều lệ Hội; các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên; duy trì đầy đủ, thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ, thu hội phí, thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo; định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Thường trực Hội Luật gia tỉnh; xây dựng mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan hữu quan và phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ cho công tác của Chi hội.

 

Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 7 ủy viên. Luật gia Ngô Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa IV./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 


Hà Sĩ Thắng

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD