15:52 26/01/2024 GMT+7
Đại Hội Chi Hội Luật gia Thị trấn Nàng Mau lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 25 tháng 01 năm 2024, được sự thống nhất của Ban thường vụ Hội Luật gia huyện Vị Thủy và sự cho phép của Đảng ủy, UBND thị trấn Nàng Mau Chi Hội Luật gia thị trấn Nàng Mau tổ chức Đại hội Chi Hội Luật gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Quang cảnh Đại hội


Đây là Chi hội được Hội Luật gia huyện chọn làm Đại hội điểm của huyện Vị Thủy. Tham dự và chỉ đạo rút kinh nghiệm có Luật gia Lê Hồng Dũng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật Luật gia tỉnh Hậu Giang; Luật gia Nguyễn Văn Bảnh Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Vị Thủy.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát của Hội Luật gia huyện và Đảng ủy, UBND thị trấn Nàng Mau, Chi hội Luật gia thị trấn đã tham gia tích cực vào các hoạt động tư pháp tại địa phương. Với sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể hội viên, Chi hội luật gia thị trấn đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và của Hội viên... Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống của Hội viên, tạo điều kiện thuân lợi để hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của thị trấn. Chi hội Luật gia thi trấn hiện có 35 hội viên.

Sau phần thảo luận, Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Luật gia Nguyễn Văn Bảnh, Chủ tịch Hội luật gia huyện, biểu dương kết quả của Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chi hội cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, phấn đấu xây dựng Chi hội xuất sắc và là nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

Ban Chấp hành ra mắt tại Đại hội


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội khóa mới, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 07 Luật gia: Luật gia Quách Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn làm Chi hội trưởng; Luật gia Phan Thị Thu Tư - Công chức Tư pháp, Hộ tịch làm Chi hội phó. Đại hội đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của Chi hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm 2024 - 2029./.

 

                                                                                      Luật gia: Thu Năm 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD