14:02 06/05/2024 GMT+7
Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ngày 03/5/2024, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Đình Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa; Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp được thành lập từ năm 2003, là một trong những Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa được thành lập sớm nhất. Chi hội hiện có 89 hội viên công tác tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. Hội viên của Chi hội đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó nhiều người có trình độ thạc sỹ, có kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn và thực tiễn công tác.

 

Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2024), Chi hội tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, vận động, kết nạp hội viên và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lýt, tư vấn giải quyết khiếu nại... Các hội viên của Chi hội đã tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức hội nghị, phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật, tham gia phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa tuyên truyền nhiều nội dung pháp luật mới liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân và phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Chi hội đã tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp luật, phối hợp giải quyết các vụ việc pháp luật cụ thể của địa phương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh donnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao nhận thức, tháo gỡ vướng mắc về pháp luật, giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

 

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.


Phát biểu ý kiến chỉ đạo, các đồng chí: Bùi Đình Sơn và Lê Đình Ty ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Chi hội cần tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là, làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ và tài năng của hội viên tham gia các hoạt động hội; động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghĩa vụ công dân; nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động của Chi hội Luật gia theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý lưu động; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của đơn vị. Ban Chấp hành Chi hội cần tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội Luật gia. Trước mắt, tham mưu tích cực, hiệu quả cho Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản của Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị này.

 

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 5 Ủy viên. Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, được bầu làm Chi hội trưởng; đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, được làm Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp./.

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp khóa V.

 

 HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD