Thứ bảy, 06/06/2020, 01:22 GMT+7
Đại hội Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 21/9/2019, Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Ngọc Thớm, Bí thư Chi bộ và Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

 

Đ/c Phạm Bằng, Chi hội trưởng CHLG Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa khóa III phát biểu khai mạc Đại hội


Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa hiện có 40 hội viên. Đa số là các luật sư hành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động và đạt được những kết quả trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức, vận động, phát triển, kết nạp hội viên; tham gia xây dựng văn bản pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đặc biệt là trợ giúp pháp lý lưu động cho Nhân dân đồng bào thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khăn. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; vận động hội viên không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp luật sư, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, tổ chức và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

 

Đ/c Trịnh Ngọc Ninh phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa và Trịnh Ngọc Ninh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tăng cường các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại; thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người; nâng cao hiệu quả tranh tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong quá trình tham gia tố tụng. Tham gia có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chủ động lập kế hoạch, chương trình, đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cho Chi hội đảm nhiệm các hoạt động nghề nghiệp phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và Chi hội để làm nổi bật vai trò của Chi hội. Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ và nghiêm túc đến tất cả hội viên các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, nhất là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và mới nhất là Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Điều lệ Hội, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên. Duy trì thường xuyên, đều đặn chế độ sinh hoạt tập thể, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác văn phòng, thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo. Định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa. Quản lý và định hướng hội viên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích theo quy định của Luật Luật sư, các văn bản pháp luật về hành nghề luật sư và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội


Trước mắt, Chi hội tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vừa tổ chức thành công tại Hà Nội. Tuyên truyền kết quả và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 3 ủy viên. Luật gia Hoàng Ngọc Nga, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh khóa III, được bầu làm Chi hội trưởng và Luật gia Nguyễn Hữu Giang được bầu làm Phó Chỉ hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa khóa IV./.

 

                                              Hà Sĩ Thắng

                                           (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,130.0023,340.00
EUR25,737.7827,050.38
AUD15,868.2716,530.95