Thứ bảy, 23/01/2021, 18:31 GMT+7
Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Vừa qua, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Mạnh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2012, khi tách ra từ Chi hội Luật gia Sở Tư pháp. Chi hội hiện có 24 hội viên. 100% hội viên là cử nhân luật, hội viên nữ chiếm 50%. Từ khi thành lập đến nay, Chi hội đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức, tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giải thích, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Những hoạt động của Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự đã góp phần cùng ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt công tác thi hành án, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý và quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Bùi Mạnh Khoa và Vũ Duy Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đạt được từ khi thành lập đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ Chi hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, vận động, kết nạp hội viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự. Chi hội  cần chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động đăng ký đảm nhiệm một số nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi hội để tổ chức thực hiện, làm nổi bật vai trò, tác dụng, hoạt động của tổ chức Hội Luật gia. Động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghĩa vụ công dân; nhiệm vụ chuyên môn của ngành và cơ quan, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động của Chi hội Luật gia theo chức năng, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện có chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của ngành; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của đơn vị. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, nhất là các văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây: Cụ thể là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thi hành Điều lệ Hội mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên; duy trì đầy đủ, thường xuyên chế độ sinh hoạt, thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo; làm tốt công tác văn phòng; định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Cục; xây dựng mối quan hệ, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và các phòng ban chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho công tác của Chi hội.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 5 ủy viên. Luật gia Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, được bầu lại làm Chi hội trưởng và Luật gia Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, được bầu làm Phó Chỉ hội trưởng Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa khóa II./.

 

                                                                                   Hà Sĩ Thắng

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,955.0023,165.00
EUR27,238.0928,661.04
AUD17,464.9118,194.39