15:40 20/10/2022 GMT+7
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2025
Sáng ngày 20/10/2022, Chi bộ Nhà Xuất bản Hồng Đức trực thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội chi bộ

 

Nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban Thường trực Trung ương Hội, sự phối hợp công tác giữa Bí thư, Phó bí thư chi bộ và tập thể lãnh đạo đơn vị, chi bộ đã chủ động sáng tạo, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: ngay từ đầu nhiệm kỳ chi bộ đã thống nhất với lãnh đạo đơn vị, xác định những định hướng lớn trong xây dựng kế hoạch đề tài giai đoạn 2020-2025 và đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện tốt kế hoạch từng năm và cả giai đoạn. Kết quả, trong 02 năm 2020, 2021 kế hoạch xuất bản của đơn vị đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đã đề ra cả về cơ cấu đề tài, doanh số và chất lượng bản thảo.

Các đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, cầu thị, đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, sáng tạo, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

 

Đồng chí Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo Đại hội


Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề định kỳ, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, phương thức sinh hoạt được cải tiến; trong sinh hoạt phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Việc cập nhật, tiếp nhận và phổ biến thông tin đến đảng viên thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có kết hợp hình thức trực tuyến thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (mail, zalo…) đã đem lại hiệu quả tốt, giúp chi bộ và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng trong nhiệm kỳ 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có một số đồng chí đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đảng viên tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cụ thể, chi bộ xác định tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Long bày tỏ sự nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra trong Báo cáo tổng kết. Đồng thời, đề nghị Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; bảo đảm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của chi bộ.

 

Đảng viên tham gia bỏ phiếu

 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác lãnh đạo của Chi bộ cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi bộ; nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng ủy cơ quan và có kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình. Chi bộ cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

 

Đồng chí Trần Đức Long tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư trúng cử

 

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Việt Bắc tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Xuân Cao

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD