Thứ hai, 30/01/2023, 22:01 GMT+7
ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2025
Sáng ngày 14/10/2022, Chi bộ Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trực thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lương Mai Sao, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ trình bày báo cáo chính trị

 

Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chi bộ chú trọng thông qua việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chi bộ thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy cấp trên. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống gương mẫu, không có đảng viên nào vi phạm quy định, Điều lệ Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.

Công tác phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng đạt kết quả tốt: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt hiệu quả cao. Nổi bật là: Phối hợp với các Ban chuyên môn của Hội tham mưu, giúp Đảng đoàn xây dựng Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và xây dựng Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000; tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật với nhiều hoạt động nghiên cứu, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật….

Chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân đảng viên; nội bộ đoàn kết thống nhất; góp phần tích cực vào việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ luôn luôn chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và tạo điều kiện cần thiết để đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới. Chi bộ không ngừng khuyến khích cán bộ, đảng viên trong đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo; cải tiến, đổi mới lề lối và phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo; đồng thời, phân công, điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể phù hợp với vị trí của từng đảng viên nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hằng năm, Chi bộ đã tiến hành giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, không phát hiện đảng viên nào có vi phạm, đồng thời không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào đối với tập thể, cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, với mục tiêu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phấn đấu đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với toàn thể đảng viên trong chi bộ; tích cực đổi mới hình thức phổ biến, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước theo hướng hiệu quả và chất lượng nhằm ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Mai Sao, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt những mục tiêu mà tại Đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu 

 

Trong khuôn khổ của Đại hội, chi bộ đã bầu Bí thư chi bộ, theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Huệ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025, với số phiếu tuyệt đối 100%.

 

Đồng chí Lương Mai Sao tặng hoa chúc mừng chi bộ

                                                            Xuân Cao

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69