09:59 21/10/2020 GMT+7
CV đề nghị triển khai nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày 20/10/2020 Hội Luật gia Việt Nam đã có Công văn số 290/HLGVN về việc tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tài liệu đã được đăng tải tại đây. (Bấm để nhận đường link)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD