Thứ ba, 26/05/2020, 18:39 GMT+7
Củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động góp phần nâng cao vị thế của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua khu vực Miền Trung-Tây Nguyên
Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-HLGVN ngày 26/12/2018 về phát động phong trào thi đua năm 2019 và hướng dẫn số 139/HLGVN-TĐKT ngày 08/5/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019, ngày 04/7/2019 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Luật gia 12 tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua các tỉnh Duyên Hải-Miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đại diện Hội Luật gia 12 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua; Đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh và phóng viên Báo, Đài địa phương dự, đưa tin.

Đồng chí Lê Minh Tâm (thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu tham dự Hội nghị


Theo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Hội Luật gia các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum, Phú Yên đã tổ chức xong đại hội Hội Luật gia cấp huyện, chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh. Đối với các Tỉnh, Thành hội kéo dài thời gian Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương Hội cũng đã  làm văn bản báo cáo UBND tỉnh.

 

Về công tác xây dựng tổ chức Hội và hội viên, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Tỉnh, Thành hội trong Cụm đã kết nạp mới 269 hội viên. Trong đó, nhiều nhất là Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình kết nạp mới 117 hội viên, phát triển 01 Chi hội mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 1.731 hội viên; Tỉnh hội Quảng Ngãi kết nạp 47 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 896 người; Tỉnh hội Gia Lai kết nạp mới 35 hội viên, nâng tổng số lên 942 hội viên, Tỉnh hội Đắk Lắk kết nạp mới 12 hội viên, nâng tổng số lên 909 hội viên, Tỉnh hội Bình Định kết nạp mới 15 hội viên, nâng tổng số lên 2.048 hội viên…

 

Về hoạt động, Hội Luật gia các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình… đã tham gia góp ý kiến vào các dự thảo: Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật tổ chức Chính quyền địa phương…

 

- Bên cạnh đó, hội viên Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành như: Tỉnh hội Quảng Ngãi góp ý 02 văn bản Chính sách của địa phương về: “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm” , “Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”; Tỉnh hội Bình Định tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện phản biện về “Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định”; Tỉnh hội Kon Tum tham gia góp ý kiến Đề án của địa phương về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”; Thành hội Đà Nẵng tham gia góp ý kiến về “Dự thảo điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019”, tham gia Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật về xử lý trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội” do Bộ Tư pháp và cơ quan USAID Mỹ phối hợp tổ chức…Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh, thành Hội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch phố biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch Trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2019. Các tỉnh, thành Hội đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện trên 1.267 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường…Trong đó, Tỉnh hội Quảng Ngãi và các cấp hội tổ chức  260 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân cho 10.775 lượt người tham dự. Tỉnh hội Bình Định phối hợp tổ chức trên 520 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 45.000 lượt người dự. Tỉnh hội Quảng Bình tổ chức 37 hội nghị và 14 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thành hội Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin cho trên 120 cán bộ chủ chốt. Tỉnh hội Thừa Thiên Huế tổ chức 17 đợt tại các xã cho trên 1.707 lượt người, trong đó tập trung phổ biến các quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân thuộc dự án mở rộng sân bay Phú Bài… Đáng chú ý là Tỉnh hội Bình Định đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức 02 đợt phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em tại 2 trường trung học cơ sở cho trên 1.500 học sinh dự. Tham gia phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức cho hội viên Hội Luật gia và các hội đoàn thể tỉnh về ngày hội “Công dân với pháp luật” tại 3 địa phương cấp huyện.  Hội Luật gia Quảng Ngãi  đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức PBGDPL tại 06/20 xã  đăng ký PBGDPL và TVPL trong năm 2019; Phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp  luật cho phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh về Nghị định 08/NĐ-CP, Luật đặc xá, xóa án tích...  Tỉnh hội Quảng Bình phối hợp tổ chức ký cam kết cho 975 hộ kinh doanh, 1.067 thôn, tổ dân phố, làng, bản, khu dân cư và 83 trường học về thực hiện các nội dung pháp luật. Tỉnh hội Khánh Hòa tổ chức giới thiệu các văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho trên 250 người dự, phối hợp tổ chức 25 đợt tuyên truyền cho hơn 3.000 lượt người. Tỉnh hội Kon Tum đã triển khai 2 đợt tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại địa bàn huyện Đăk Hà, Kon Plông về Luật Hộ tịch, Luật cư trú…

 

-Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động khá nổi bật. Trong đó đáng chú ý là các hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Định đã tham gia, phối hợp tiếp 878 lượt công dân định kỳ và đột xuất, tăng 16 lượt với 143 người tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tham gia tiếp nhận trên 600 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Qua đó đã tham mưu đề xuất xử lý 272 đơn, tư vấn giải quyết cho 357 lượt đối tượng chính sách, người có công. Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tham gia tư vấn 50 trường hợp, tham gia hòa giải thành 150 trường hợp… Tỉnh hội Quảng Ngãi tham gia đối thoại với 12 hộ dân khiếu nại về giải phòng mặt bằng, thu hồi đất trên quốc lộ 1A tại huyện Bình Sơn do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Tuy vậy, về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn hiện nay đang có nhiều khó khăn vướng mắc. Một số Hội cấp tỉnh, cấp huyện không được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động và người làm việc Thường trực cho công tác Hội. Cơ sở vật chất một số Hội cấp huyện chưa được bố trí...Về phần mình, Hội Luật gia chưa chủ động tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động; phương thức hoạt động của hội chưa thực sự thu hút, tạo động lực để hội viên tham gia, phát huy vai trò của mình…

 

Các Tỉnh hội cũng đã thống nhất Chương trình công tác 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung tăng cường các hoạt động truyền thông, phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, tham mưu tích cực với cấp ủy, Chính quyền địa phương củng cố tổ chức, xây dựng Hội, đẩy mạnh các hoạt động của Hội, góp phân hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019./.

Huỳnh Văn Chưa

(Hội Luật gia tỉnh Bình Định)

  • Hội Luật gia huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024Ngày 18/5/2020, Hội Luật gia huyện Yên Định đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.
  • Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý thêm nhiệm vụ mớiNgày 15/5, tại trụ sở Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (số 226, Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh Quốc tế đối với đồng chí Lê Thị Mai Phương – Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý.
  • Đại hội Chi bộ Hội Luật gia – Đoàn Luật sư tỉnh Sóc TrăngThực hiện Kế hoạch số: 03-KH/ĐU ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng về tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Hội nghị Đảng đoàn lần thứ ba, khóa XIIINgày 14/4/2020 tại trụ sở Trung ương Hội, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,200.0023,410.00
EUR24,801.5226,066.29
AUD14,911.3715,534.05