Chủ nhật, 27/11/2022, 08:21 GMT+7
Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác hội và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022
Ngày 25/11, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo Hội Luật gia của 12 tỉnh trong Cụm thi đua và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn.

Thay mặt Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn, Lương Văn Kích, Cụm phó Cụm thi đua, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2022 cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc.

Báo cáo nêu rõ: Từ đầu năm 2022, Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua đã xây dựng kế hoạch và triển khai liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp. Theo đó, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với nước và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Công tác phát triển tổ chức Hội, hội viên tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, tăng về cả số lượng và chất lượng. Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính được duy trì thực hiện đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp tại địa phương, Chủ tịch Hội Luật tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, để đạt được kết quả như vậy còn có sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm, tích cực phấn đấu liên tục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên trong toàn Cụm thi đua.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác Hội ở 13 tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Hội chưa đồng đều ở cơ sở, chủ yếu là hoạt động lồng ghép. Công tác trao đổi thông tin, báo cáo, việc phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, nhiều cán bộ, hội viên là kiêm nhiệm. Các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua và các mặt công tác Hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời; sự phối hợp công tác Hội giữa các ngành, các cấp còn hạn chế, chưa chặt chẽ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam tại 13 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Vai trò, trách nhiệm và phương hướng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam theo tinh thần của Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị, cơ chế phối hợp của Hội Luật gia với các sở, ban, ngành tại các địa phương, thực hiện cơ chế giao việc, khoán biên chế, khoán kinh phí cho Hội Luật gia Việt Nam, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác Hội; mở rộng, thành lập Hội Luật gia cấp huyện tại các địa phương và gia tăng số lượng hội viên.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao những kết quả mà Cụm đã đạt được trong năm 2022, mặc dù đây là địa bàn với đặc thù là các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, nhiều tỉnh biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội rất khác nhau, nhiều địa phương điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế, trình độ văn hóa, nhận thức pháp luật còn hạn chế, không đồng đều. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp Hội cần quán triệt sâu sắc tinh thần và các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình mới. Bên cạnh đó, các tỉnh Hội cần tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức Hội và hoạt động của các cấp Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2024, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV với rất nhiều nội dung, chỉ đạo quan trọng sẽ được đưa ra. Do đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các các cấp Hội cần bám sát các kế hoạch của Trung ương Hội về việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cấp tỉnh trong năm 2023, làm cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam.

 

Các tỉnh ký kết giao ước thi đua

 

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia của 12 tỉnh trong Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã thông qua nội dung và ký giao ước thi đua năm 2023./.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD24,570.0024,840.00
EUR25,158.7926,565.16
AUD16,295.2716,988.58