Thứ tư, 22/05/2019, 22:36 GMT+7
Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc xác định: năm 2018, thực hiện tốt Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”
Ngày 25/11/2017, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Anh Tuyến, ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Tổ chức – cán bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể hữu quan tỉnh Phú Thọ đã dự.

Khai mạc Hội nghị, Luật gia Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua nói trên đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị lần này và đề nghị đại diện các thành viên trong Cụm đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong cụm ngày càng có chiều sâu và đi vào nề nếp.

 

Toàn cảnh Hội nghị


          Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua của Cụm, năm 2017, Hội Luật gia các tỉnh trong cụm đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam và kế hoạch phát động phong trào thi đua của Cụm, bảo đảm kịp thời, toàn diện, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đặc điểm của từng Hội. Các đơn vị luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, gắn họat động thi đua của Hội với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức cho hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã động viên hội viên thi đua, phấn đấu khắc phục những khó khăn, vượt qua thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 

          Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua của một số tỉnh Hội còn chưa thiết thực, chậm đổi mới; việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa có sức cuốn hút hội viên tham gia; việc đăng ký thi đua và báo cáo tổng kết thi đua của một số đơn vị còn chậm, nội dung còn chung chung, có mục không nêu số liệu cụ thể nên rất khó tổng hợp, đánh giá.

 

           Sau khi nghe ý kiến phát biểu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của lãnh đạo các thành viên trong cụm, đồng chí Lê Anh Tuyến thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận những kết quả thi đua của Cụm trong năm qua và giải đáp nhiều ý kiến của đại biểu nêu lên; đồng thời cũng chia sẻ với các tỉnh Hội về những khó khăn trong công tác tổ chức và hoạt động thời gian qua và những năm sắp tới.

 

Đồng chí Lê Anh Tuyến phát biểu tại Hội nghị


          Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua năm 2017, Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc xác định: năm 2018, Cụm tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chị thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", văn bản  của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát động phong trào thi đua khen thưởng của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, phong trào thi đua của địa phương.

 

Lãnh đạo các đơn vị trong cụm ký giao ước thi đua năm 2018


Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021". Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam"; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới". Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của địa phương. Thực hiện tốt chương trình giám sát việc thi hành pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở theo chương trình  phối hợp ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Thanh Tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 

Thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân Luật gia có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Chú trọng phát hiện những điển hình tiến tiến, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước.

 

          Hội nghị đã bình bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ và Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang; đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 09 tỉnh Hội khác./.

Tin ảnh: Vũ Hoàng Long

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48