Thứ bảy, 19/01/2019, 21:32 GMT+7
Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung tổng kết phong trào thi đua năm 2017
Được sự đồng ý của Thường trực Trung ương Hội, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 tại tỉnh Thái Bình vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đại diện của 14/15 tỉnh/thành Hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Trung Mưu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình, Cụm trưởng cụm thi đua vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo của 14 tỉnh/thành Hội và lãnh đạo Trung ương Hội về Thái Bình tham dự Hội nghị lần này. Trong những năm gần đây, phong trào thi đua của các cấp Hội luật gia Việt Nam, các hội viên đã từng bước phát triển một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và đi vào nề nếp. Vì vậy, để tiếp tục thúc đẩy, phát triển hơn nữa công tác này trong năm 2017, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung đã xác định thực hiện đúng Kế hoạch số 364/HLGVN ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hội Luật gia Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua năm 2017.

Báo cáo về kết quả công tác thi đua năm 2017 của Cụm, đồng chí Khúc Thị Duyền, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cho biết có 15/15 tỉnh/thành Hội Luật gia trong Cụm đăng ký thi đua đúng thời gian quy định. Trong năm 2017, các tỉnh/thành Hội đã thành lập mới 23 Chi hội, kết nạp mới 615 hội viên; tham gia góp ý gần 2.500 lượt ý kiến vào hơn 350 dự thảo luật, văn bản QPPL ở cả hai cấp Trung ương và địa phương; Tổ chức và phối hợp tổ chức được gần 3000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 250.000 lượt người. In và phát hành hơn 130.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu  tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tư vấn pháp luật được gần 4.000 vụ việc và trợ giúp pháp lý được hơn 8.500 vụ việc; Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó, hòa giải thành 2.722 vụ việc và tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại tại cơ sở 723 vụ việc… Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Cụm đã đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị là Hội Luật gia tỉnh Thải Bình và Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh, tặng bằng khen cho 12 đơn vị, xét và tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Trên cơ sở kết quả về công tác thi đua trong Cụm đã được tổng hợp, báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của tỉnh/thành Hội đã được triển khai trong năm 2017, những mặt làm được, những mặt chưa được để các tỉnh/thành Hội khác học tập, rút kinh nghiệm trong công tác của mình.

 

Đ/c Lê Thị Kim Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Thanh, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Cụm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung. Đặc biệt, các tỉnh/thành Hội trong Cụm đã thực hiện rất tốt các mặt công tác như: tham gia góp ý dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật ở cả hai cấp Trung ương và địa phương; tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia hòa giải ở cơ sở; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại tại cơ sở.

 

Đ/c Lê Thị Kim Thanh thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội nghị


Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí lưu ý, các tỉnh/thành Hội trong Cụm cần phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy Đảng và chính quyền những chủ trương, định hướng công tác Hội; tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp ở địa phương chỉ đạo, tạo điều kiện hướng dẫn hoạt động đối với các cấp hội. Phối hợp tốt hơn nữa với UBMTTQ tỉnh, Thanh tra, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân trước, trong và sau khiếu nại tố cáo. Các Hội Luật gia trong Cụm cần chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh/thành theo đúng Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng. Bên cạnh đó, các tỉnh/thành Hội cần nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2018. Đây là một đạo luật có liên quan chặt chẽ đến công tác của Hội luật gia, đặc biệt là công tác của các Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội.

 

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2018


Trước khi kết thúc Hội nghị, Hội Luật gia các tỉnh/thành Hội trong Cụm đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018. Việc ký kết giao ước thi đua này sẽ là mục tiêu để các tỉnh/thành Hội trong Cụm phấn đấu trong năm tới và cũng là dịp để bàn giao công tác Cụm trưởng, Cụm phó sang đơn vị khác của Cụm./.

Phạm Xuân Anh.   

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315523245
EUR26231.1426967.28
AUD16488.416769.1