10:57 23/12/2020 GMT+7
Công văn số 365/HLGVN, ngày 22/12/2020 của Trung ương Hội về việc phòng, chống dịch Covid

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM


Số: 365/HLGVN

V/v thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:    - Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                   - Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia với số trường hợp mắc liên tục gia tăng. Ở Việt Nam, sau 88 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trong cộng đồng, đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng hiện nay đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ngày 02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1699/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện yêu cầu 5K như khuyến cáo của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Đồng thời, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội, các cơ quan báo chí của Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch nhằm đề cao tinh thần cảnh giác và không chủ quan đối với dịch bệnh; hướng dẫn người dân ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội và Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 27 – 29/12/2020, đề nghị các đại biểu đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội tham dự các Hội nghị nói trên chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang và khử khuẩn).

Hội Luật gia Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ và hội viên Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân của Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch HLGVN (để b/cáo);

- Ủy ban Trung ương MTTQVN (để b/cáo);

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Đức Long

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD