Thứ tư, 22/05/2019, 21:33 GMT+7
Công văn hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam
Thực hiện Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (Ngày Pháp luật). Hội Luật gia Việt Nam đã có Công văn số 261/HLGVN ngày 08 tháng 9 năm 2015 gửi Hội Luật gia các tỉnh, thành phố; các Chi hội Luật gia và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội về việc hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015. Nội dung theo văn bản đính kèm.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48