Thứ tư, 25/04/2018, 05:51 GMT+7
Công văn số: 316/HĐTĐKT-HLGVN ngày 16/10/2015về việc gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 Số: 316/HĐTĐKT-HLGVN

V/v báo cáo tổng kết công tác thi đua,

khen thưởng năm 2015 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––

     Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

           

  Kính gửi:  - Cụm trưởng các Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam;

                   - Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                   - Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội

 

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các Cụm thi đua, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, đồng thời đề nghị các đơn vị có Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam.

Để công tác tổng hợp tiến hành nhanh chóng và chính xác, đề nghị các đơn vị tổng hợp Báo cáo ngắn gọn, nêu những kết quả đã đạt được năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 kèm theo số liệu cụ thể (Các nội dung cần báo cáo đính kèm Công văn này). Báo cáo gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 20/11/2015.

Trân trọng./.

Ghi chú:

-      Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo bao gồm cả văn bản và file mềm (file mềm gửi vào địa chỉ email: thiduakhenthuonghlgvn@gmail.com).

-      Chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam. ĐT: 04.6263.4954, 090.840.9889.

 

Nơi nhận:

-   Như Kính gửi;

-   Ban Thường trực TW HLGVN;

-   Hội đồng TĐKT HLGVN;

-  Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 Trần Đức Long

(Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Tổng thư ký – Chánh Văn phòng TW Hội)

 

 

 

CÁC NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số: 316/HLGVN ngày 16 tháng 10 năm 2015)

  1. I.    Kết quả phong trào thi đua năm 2015

1.  Phát động, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

- Công tác tham gia thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức quán triệt Quy chế thi đua, khen thưởng, Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Hội Luật gia Việt Nam. 

- Tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua và công tác khen thưởng. 

- Phát động thi đua và thực hiện phong trào thi đua.

2. Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II, giai đoạn 2010 - 2015

- Tổ chức quán triệt Kế hoạch, Hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam về việc bình xét các gương điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015.

- Tiến hành bình xét các điển hình tiên tiến.

- Kết quả đạt được. 

3. Kết quả của phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

- Công tác phát triển tổ chức hội, hội viên.

- Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội.

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Công tác tổ chức, cán bộ hội và hội viên.

4. Kết quả công tác khen thưởng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được.

II. Đánh giá chung

- Ưu điểm.

- Tồn tại, hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

 

  • Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội ký kết giao ước thi đua năm 2018Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công an, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Thư ký: Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an.
  • Củng cố và phát triển các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 46 đại biểu là Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện của 33 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.
  • Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
  • Tập huấn về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp QuốcNgày 20/3/2018 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức buổi tập huấn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2273522805
EUR27564.1227893.62
AUD17093.4917350.03