Thứ ba, 22/09/2020, 15:02 GMT+7
Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên
Thực hiện chương trình phối hợp số 126/CTPH/TƯHCTD-HLG ngày 02/6/2020 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, ngày 05/8/2020 Hội Chữ thập đỏ và Hội Luật gia tỉnh Phú Yên ký kết chương trình phối hợp số 175-CTPH/CTĐPY-HLGPY nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của 02 Hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội.

 

Quang cảnh buổi Lễ ký kết

 

Chương trình phối hợp này giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên và cộng đồng, góp phần mang lại giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Do đó, hai bên thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn này với 06 nội dung sau:

1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ Hội các cấp về Luật Hoạt động Chữ Thập đỏ năm 2008 và pháp luật liên quan đến hoạt động nhân đạo, Luật Nhân đạo quốc tế và các quy định liên quan.

2. Phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; hỗ trợ tư vấn pháp luật và chính sách; tư vấn xây dựng các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ; tư vấn, xây dựng quy chế, quy định của Hội và cơ quan Tỉnh hội phù hợp với quy định pháp luật.

3. Hỗ trợ, tư vấn pháp luật liên quan đến các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các đề án hợp tác, liên kết liên doanh có yếu tố nước ngoài.

4. Phối hợp triển khai, thực hiện một số hoạt động nhân đạo (hiến máu tình nguyện, hiến tặng mô, tạng nhân đạo, công tác chăm sóc sức khỏe, trợ giúp nhân đạo…)

5. Phối hợp trong công tác giám sát việc thi hành pháp luật, đặc biệt là Luật Hoạt động Chữ thập đỏ trong các cơ quan, tổ c hức, đơn vị ở cấp tỉnh và địa phương. Hướng dẫn, thực hiện các hoạt động phối hợp hai bên thực hiện.

6. Phối hợp thông tin, tuyên truyền về tổ chức và kết quả hoạt động phối hợp trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền của hai bên.

Chương trình phối hợp này có ý nghĩa rất lớn đối với Hội Luật gia và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, vừa khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân địa phương./.

Tạ Tốn.

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74