Thứ ba, 28/03/2023, 09:09 GMT+7
Chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước là vấn đề có tính chiến lược, có ý nghĩa lâu dài.
Ngày 31-7 vừa qua, tại Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Hội Luậtgia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án: “Xã hội hóa công tácphổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (PBGDPL và TGPL) giai đoạn2013 - 2016”với sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật giaViệt Nam và GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luậtgia Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và đại diện Hội Luật gia 15 tỉnh khu vực miềnTrung; đại diện Hội Luật gia Thành phố Huế, một số Hội Luật gia huyện vànhiều chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam NguyễnVăn Quyền nêu bật ý nghĩa của Đề án: “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPLgiai đoạn 2013 – 2016”  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án 1133)cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án này. Đồngchí nhấn mạnh, việc tổ chức sơ kết thực hiện Đề án 1133 để đánh giá những việcđã làm được, những việc chưa làm được và những hạn chế, tồn tại trong quátrình triển khai thực hiện, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phụcnhằm thực hiện Đề án trong giai đoạn II với chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Phát biểu ý kiến chào mừng Hội nghị; đồng chí Đinh Khắc Đính đánh giácao vai trò của các cấp Hội Luật gia Việt Nam nói chung, Hội Luật gia tỉnh ThừaThiên – Huế nói riêng trong việc góp phần vào công tác quản lý của Nhà nướctrong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý chongười dân, đã được xã hội ghi nhận. Đồng thời nêu rõ những thành tựu trongphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua, nhất là từ đầu năm đến nay,trong đó có sự đóng góp của các cấp hội luật gia trong tỉnh và mong muốn HộiLuật gia Việt Nam và Hội Luật gia các tỉnh bạn làm cầu nối để các nhà đầu tư,các nhà khoa học hợp tác với tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đinh Khắc Đính phát biểu chào mừng Hội nghị.

Báo  cáo  sơ  kết  giai  đoạn  I  thực  hiện  Đề  án:  “Xã  hội  hóa  công  tácPBGDPL và TGPL giai đoạn 2013 - 2016” theo Quyết định 1133 của Thủ tướngChính phủ do đồng chí Lê Minh Tâm trình bày đã nhận định, quá trình thực hiện Đề án trong năm 2013 – 2014 cho thấy chủ trương, chính sách xã hội hóa côngtác PBDGPL và TGPL của Đảng và nhà nước là vấn đề có tính chiến lược và cóý nghĩa lâu dài. Việc triển khai đề án là một trong những giải pháp quan trọng đểtriển khai thực hiện chủ trương, chính sách này trong thực tiễn, phù hợp vớichức năng, nhiệm vụ cũng như vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trongcông tác PBGDPL và TGPL. Đây là một trong những biện pháp có tính chất đột phá.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm, trình bày báo cáo sơ kết Đề án 1133.

Nhận thức của các cấp Hội và tổ chức về vai trò, ý nghĩa của việc xã hộihóa công tác PBGDPL và TGPL đã được nâng lên một bước, tuy nhiên vẫn chưathật sự đầy đủ và sâu sắc.Bước đầu đã có những nghiên cứu để hình thành cơ sở lý luận phục vụcho việc kiến nghị, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện xã hội hóa công tácPBGDPL và TGPL trong những năm tới.Việc nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện PBGDPL và TGPL bướcđầu đã có những cố gắng. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình chưa thống nhất,chưa đồng đều và chưa được rút kinh nghiệm kịp thời nhằm phát hiện nhữngnhân tố, yếu tố hợp lý để triển khai nhân rộng.

Qua khảo sát thực tiễn công tác PBGDPL và TGPL của các cấp Hội chothấy: về tổ chức chưa thật sự đầy đủ, chưa được sự quan tâm, chưa có động lựcđể thực hiện, mặc dù có nguồn nhân lực dồi dào để cung cấp các dịch vụ côngnhưng  chưa  được  huy  động  vào  quá  trình  thực  hiện  xã  hội  hóa  công  tácPBGDPL và TGPL.Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên làm công tácPBGDPL và TGPL đã được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, bài bản.Báo cáo cũng đã nêu ra những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân chủquan, khách quan của những tồn tại, hạn chế này. Trên cơ sở đó, đã đưa ra mộtsố đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thựchiện đề án trong giai đoạn II.Từ thực tiễn thực hiện Đề án 1133 ở địa phương, nhiều đại biểu đã phátbiểu ý kiến, tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn,vướng mắc cần giải quyết và những kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện báocáo của Trung ương Hội.

Cùng ngày, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức “tập huấn kiếnthức, kỹ năng PBGDPL và TGPL” cho cán bộ Hội Luật gia các tỉnh khu vựcmiền Trung. Các đại biểu đã được nghe giới thiệu và thảo luận về năm chuyênđề chung quanh các nội dung nói trên./.             

Thế Lân

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54