Thứ tư, 31/05/2023, 17:41 GMT+7
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 19/01/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

 

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quyền thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng chí cho biết, từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công 12 kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc và không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên là những người đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Hệ thống tổ chức của Hội đã có tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 526/694 hội cấp huyện, 693 chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, hơn 800 chi hội cơ sở cấp xã; 52 Chi hội ở các bộ, ngành ở Trung ương. Trung ương Hội đã thành lập 4 Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội, 5 cơ quan báo chí, xuất bản và 3 viện nghiên cứu.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam báo cáo Chủ tịch nước tại buổi làm việc.


Trong những năm qua, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của các cấp tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao, nội dung các hoạt động thiết thực, bám sát yêu cầu thực tế và đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Điển hình như chủ trì xây dựng Luật trọng tài thương mại, Luật trưng cầu ý dân và đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tham gia soạn thảo nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chẳng hạn tham gia Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bô luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi),...; tham gia thẩm định, thẩm tra nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với tư cách là thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Luật gia Việt Nam tích cực triển khai rộng rãi. Các cơ quan ngôn luận và xuất bản của Hội đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân với nội dung phong phú và thu hút được nhiều người tham gia, hưởng ứng. Chỉ tính riêng hai năm 2016, 2017 các cấp hội đã tổ chức được gần 210.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho 11.300.000 lượt người; phát hành 11.038.000 các loại bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp.

 

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở là một trong những hoạt động cơ bản, thường xuyên, đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam và phù hợp chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, đã được các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở quan tâm đẩy mạnh trong thời gian vừa qua và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong ba  năm 2015, 2016, 2017 các cấp hội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được hơn 350.000 vụ việc, trong đó 80% là tư vấn miễn phí. Trong những năm qua các cấp Hội đã tham gia hòa giải 82.991 vụ việc, trong đó có nhiều vụ việc hòa giải thành.

 

Các cấp Hội cũng đã tích cực tham gia thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp: Cử đại diện tham gia Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp ở một số tỉnh, thành phố; đã tổ chức được nhiều cuộc Hội thảo khoa học, đóng góp nhiều ý kiến vào các đề án, văn bản quan trọng. Đồng thời Hội Luật gia Việt Nam còn là thành viên của Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

 

Trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Hội Luật gia châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội Luật các nước ASEAN…, góp phần thiết thực vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

 

Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông. Các cuộc hội thảo này đã thu hút hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước tham dự và là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực nhằm tranh thủ ý kiến ủng hộ Việt Nam của giới luật gia và học giả các nước về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

 

Toàn cảnh buổi làm việc


Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Nguyễn Văn Quyền cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động Hội. Đồng thời trình bày về phương hướng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam từ nay đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước về một số nội dung liên quan đến công tác của Hội. Đặc biệt là trong việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội như Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí cũng đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến để sớm thể chế hóa Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng và sớm ban hành Luật về Hội nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hội hoạt động.

 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, Hội Luật gia Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước giành sự quan tâm đặc biệt, từ việc thành lập Đảng đoàn cho đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động từ Trung ương đến địa phương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác của Hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.


 Chủ tịch nước ghi nhận: Trong thời gian qua, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành địa phương. Hội đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, các cấp hội và hội viên đã có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt là xây dựng thành công 02 dự án luật quan trọng và đã được Quốc hội thông qua là Luật Trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân,… Đồng chí khẳng định: từ khi thành lập đến nay, các thế hệ luật gia Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ghi nhận đó được thể hiện thông qua việc Hội Luật gia Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng nhất và Huân chương Hồ Chí Minh.

 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và những năm tiếp theo của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội Luật gia Việt Nam chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, thật sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tư vấn pháp luật... Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội; chủ động đề xuất các sáng kiến, đề án, dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Chủ tịch nước mong muốn Hội Luật gia Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa vai trò là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam… Cùng với đó, chủ động phối hợp các cơ quan tư pháp tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp và hội thẩm nhân dân..., góp phần từng bước hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Chủ tịch nước đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân. Hội cần chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các các cấp Hội Luật gia trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Về những kiến nghị, đề xuất của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội , nhất là về nguồn lực để Hội hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, như: Tham gia phản biện xã hội, trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý mới được ban hành… Chủ tịch nước giao các bộ, ban, ngành có liên quan thực hiện những kiến nghị, đề xuất của Hội Luật gia Việt Nam về một số vấn đề, như hoạt động đối ngoại, công tác tư pháp, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý…

 

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ý kiến phát biểu, đóng góp của các ban, bộ, ngành và hứa sẽ tích cực triển khai đến các cấp hội và hội viên để thực hiện trong thời gian tới./.

Đàm Thanh Tuấn - Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67