Thứ tư, 31/05/2023, 17:13 GMT+7
Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 09/02/2023, Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Luật gia và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thủ tục đất đai; cơ chế, cơ sở tài chính, giá đất…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đa số ý kiến tại Hội nghị tán thành với hướng sửa đổi, bổ sung các nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai lần này. Dự thảo Luật đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng quy định của Luật Đất đai năm 2013, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với cơ chế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, các luật gia cũng đóng góp ý kiến đối với một số nội dung còn bất cập của Dự thảo, như quy định về hòa giải tranh chấp đất đai, khái niệm về “người sử dụng đất”, “hộ gia đình sử dụng đất”…

Qua Hội nghị, tất cả hội viên Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa không chỉ được tiếp cận những quy định mới của pháp luật về đất đai mà còn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực thi pháp luật nói chung và Luật Đất đai nói riêng./.                                                                              

                                                                                    HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67