Thứ hai, 30/01/2023, 21:17 GMT+7
Chi bộ Đối ngoại và hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Thực hiện quy định của Đảng và Kế hoạch số 413-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 20/3/2020 Chi bộ Đối ngoại và hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022 để kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo và chỉ đạo của Chi bộ. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới để giúp Chi bộ hoàn thành các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ đánh giá trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ đã phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của các đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn này, hoạt động của Ban đã đạt được nhiều thành tích thiết thực, giúp Hội liên tiếp được tặng Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng trong lĩnh vực đấu tranh vận động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong các năm 2017, 2018. Riêng Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và nhiều bằng khen của Hội. Trong năm 2018 Chi bộ được tặng Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội với thành tích tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phát huy kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 là hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo về mọi mặt đối với Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế; duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, nỗ lực rèn luyện học tập để xây dựng Chi bộ và Ban đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội đã bầu đồng chí Lê Khắc Quang, Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế vào chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Tin từ BĐN.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69