Thứ hai, 30/01/2023, 22:10 GMT+7
Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Ngày 20/10/2022 tại Trụ sở Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã dự.

 

Đồng chí Lương Mai Sao phát biểu khai mạc Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Mai Sao, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” và ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí Đảng viên Chi bộ sẽ tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Thúy trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của chi bộ nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020 – 2022 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực rất lớn vượt qua mọi khó khăn, Ban Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN và các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên đều nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục khó khăn, tích cực tìm tòi, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ II.

Phát biểu ý kiến thảo luận tại Đại hội, nhiều đại biểu đồng tình và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và cho rằng các báo cáo được chuẩn bị công phu, đầy đủ, khoa học và đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần III, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV vào năm 2024.

 

Đồng chí Lê Thị Mai Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Mai Phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy đại đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, chủ động và quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới" và Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ ngày 08/9/2022 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Chi bộ.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lương Mai Sao tiếp tục tái đắc cử Bí thư Chi bộ./.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tạ Tốn.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69